Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Handboek Schooltuinen verschenen

Uitgave van Alliantie Schooltuinen

In de Week van de Schooltuin (8-12 april 2024) verscheen het handboek Schooltuinen. Op 11 april werd het eerste exemplaar door Annerie Rutenfrans van Adviesbureau Beleef en Weet namens alle auteurs aangeboden aan Piet Adema, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Visserij. Het handboek Schooltuinen is een uitgave van de Alliantie Schooltuinen.

Adema onderschreef in het handboek met de volgende tekst het belang van schooltuinieren: “School is voor kinderen heel belangrijk om te leren over gezond en duurzaam eten. Als ze dan ook nog eens met eigen handen in de aarde van een schooltuin kunnen wroeten is dat niet alleen leuk, het helpt ze ook echt om al op jonge leeftijd te leren hoe we ons voedsel verbouwen en dat we bewust met ons eten moeten omgaan.”

De kracht van samenwerking

Rob Baan (eigenaar Koppert Cress), Hak van Nispen (directeur vereniging GDO/SME) en Jan Dijstelbloem (directeur IVN Natuureducatie) spraken tijdens de overhandiging met de minister over de samenwerking binnen de Alliantie die ervoor zorgt dat er slagkracht is om de missie om elk kind toegang tot een schooltuin te geven in de praktijk gebracht kan worden. LNV is een belangrijke ondersteuningspartner geweest om dit uit te kunnen voeren. De hoop is uitgesproken dat zij dit ook in de toekomst nog willen blijven doen.

Het Handboek Schooltuinen is een praktisch voorbeeld waar de samenwerking tussen al die partijen tot kan leiden. Naast het ophalen van bestaande kennis maakt de Alliantie het ook mogelijk dat deze vervolgens ontsloten wordt zodat lokale uitvoerders aan de slag kunnen.

Het boek heeft zeven hoofdstukken:

1 Elk kind een schooltuin – Het maatschappelijke en educatieve belang van de schooltuin

2 Een nieuwe schooltuin – Initiatief, projectplan, betrokkenen en draagvlak

3 Inrichting en organisatie van de schooltuin – Van aanleggen van de schooltuin tot een compleet draaiboek

4 Schooltuingewassen – Gewassen kiezen voor jouw schooltuin, teeltinstructies en tips

5 Aan de slag in de schooltuin – De dagelijkse praktijk van zaaien, bodemzorg, klussen en oogst

6 De schooltuin als leeromgeving – Leren moestuinieren en rekenen, taal en geschiedenis in de praktijk

7 Schooltuinmodellen – Keuzehulp en stappenplan voor de gemengde schooltuin en de wisselteelt schooltuin

Auteurs zijn Annerie Rutenfrans, Marieke Dekker en Inge Buntinx.

Gratis online versie

Het handboek Schooltuinen is een zeer compleet handboek over alles wat komt kijken bij schooltuinieren. Van organisatie, aanleg onderhoud tot educatie. In dit boek zijn jarenlange kennis en ervaring uit de schooltuinpraktijk opgeschreven en gebundeld. Het is voor iedereen gratis te downloaden. De gedrukte versie koop je hier.

Fotobijschrift: Minister Piet Adema ontvangt het eerste exemplaar van het handboek Schooltuinen.