Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

IVN komt met IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds

IVN heeft de Prins Bernard Cultuurfondsprijs 2021 gewonnen. Tijdens de uitreiking maakte IVN-directeur Jelle de Jong bekend dat van de helft van het gewonnen geldbedrag het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds wordt opgericht. Scholen, die hun groen schoolplein willen inzetten voor het onderwijs, kunnen hiervoor bij dit fonds op naam een aanvraag doen.

Een van de speerpunten van IVN voor de komende jaren is het teweegbrengen van een groene revolutie op de basisscholen in Nederland: groene schoolpleinen en meer natuuronderwijs. Onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen door Potter Marktonderzoek in opdracht van IVN toont aan dat ook ouders hieraan veel waarde hechten. Maar liefst driekwart van hen vindt het belangrijk dat hun kind op school veel over de natuur leert.

Het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds is bestemd voor scholen die reeds over een groen schoolplein beschikken. Het fonds is niet bestemd voor de fysieke vergroening van het schoolplein. Er lopen door het hele land verschillende subsidieregelingen ten behoeve van de aanleg van groene schoolpleinen. Denk hierbij aan subsidies vanuit de provincie, gemeente of andere (landelijke, regionale of lokale) fondsen.