Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Aan de slag met beweegbeleid binnen de kinderopvang

Door vroeg te investeren in bewegen, leg je de basis voor een gezond en actief leven. Als kinderopvangorganisatie kun je het beweeggedrag en daarmee de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Dit vastleggen in beleid is belangrijk. Hoe je daarmee aan de slag gaat, ontdek je in het Beweegbeleid kinderopvang, opgesteld door het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Veel jonge kinderen brengen regelmatig tijd door op de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties spelen daarom een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze kinderen. Veel en gevarieerd bewegen levert een essentiële bijdrage aan een goede motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Daar kun je als kinderopvangorganisatie hét verschil maken! Maar hoe pak je dat aan? Het begint met een goed beweegbeleid, alleen hoe ontwikkel je dat? En hoe enthousiasmeer je vervolgens collega’s om hiermee aan de slag te gaan?

Nieuw: Beweegbeleid kinderopvang

Om op dit soort vragen een antwoord te geven en de praktijk verder te helpen, heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen de online tool ‘Beweegbeleid kinderopvang’ ontwikkeld. Dit helpt je als organisatie een duidelijke visie op bewegen te ontwikkelen die je vervolgens concreet uitwerkt in doelen en activiteiten. Zo creëer je structureel samenhang in de activiteiten en is het voor medewerkers duidelijk hoe je als organisatie te werk gaat. Ook helpt een beweegbeleid jouw organisatie in de profilering naar ouders en samenwerkingspartners.

Veel jonge kinderen brengen regelmatig tijd door op de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties spelen daarom een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze kinderen. Veel en gevarieerd bewegen levert een essentiële bijdrage aan een goede motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Daar kun je als kinderopvangorganisatie hét verschil maken! Maar hoe pak je dat aan? Het begint met een goed beweegbeleid, alleen hoe ontwikkel je dat? En hoe enthousiasmeer je vervolgens collega’s om hiermee aan de slag te gaan?

Nieuw: Beweegbeleid kinderopvang

Om op dit soort vragen een antwoord te geven en de praktijk verder te helpen, heeft het Kenniscentrum Sport & Bewegen de online tool ‘Beweegbeleid kinderopvang’ ontwikkeld. Dit helpt je als organisatie een duidelijke visie op bewegen te ontwikkelen die je vervolgens concreet uitwerkt in doelen en activiteiten. Zo creëer je structureel samenhang in de activiteiten en is het voor medewerkers duidelijk hoe je als organisatie te werk gaat. Ook helpt een beweegbeleid jouw organisatie in de profilering naar ouders en samenwerkingspartners.