Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

App meldcode kindermishandeling al ruim 6.200 keer gedownload

App gedownload door (medewerkers van) kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

Sinds de lancering een maand geleden, is de app van de meldcode kindermishandeling voor kinderopvang al meer dan 6.200 keer gedownload. Dat is boven verwachting en uiteraard heel goed nieuws maar het doel is nog niet bereikt.

Favoriet
De app is door het hele land gedownload door (medewerkers van) kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De ‘pagina’s’ uit de app zijn in totaal al ruim 55.700 keer bekeken. De drie meest populaire pagina’s zijn de pagina met het overzicht van het stappenplan huiselijk geweld, de pagina van de noodsituatie en de pagina met het overzicht van het stappenplan bij een vermoeden van misbruik door een medewerker. Ook de optie voor het downloaden van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang is favoriet.

Doel
BOinK heeft de app in samenwerking met de branchepartijen uit de kinderopvang ontwikkeld. BOinK heeft zich een ambitieus doel gesteld: dat iedere pedagogisch medewerker en gastouder de app op zijn/haar telefoon installeert. Daarnaast moet op elke kinderopvanglocatie de app op minimaal één telefoon of tablet van de organisatie geïnstalleerd zijn. Dat maakt het raadplegen en eventueel toepassen van de meldcode nog laagdrempeliger. De aanwezigheid van de app op locatie is een indicatie voor de GGD inspectie: het bewijst dat de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bekend en gebruiksklaar is.


Aanpak van kindermishandeling
Met het gebruik van de app is de aanpak van kindermishandeling een stap dichterbij. Het gebruik van de app is anoniem en laagdrempelig: er kan ook eerst algemene informatie worden opgezocht voordat de meldcode wordt toegepast. De ontwikkelaars van de app hopen dat pedagogisch medewerkers en gastouders signalen van kindermishandeling eerder herkennen, de meldcode toepassen en indien nodig melden bij Veilig Thuis. Kwetsbare kinderen komen dan eerder in beeld en nodige hulp kan worden geboden.

Download de gratis app direct uit de App Store of Play Store.