Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

App ‘Schone lucht kinderopvang en school’

Een gezonde leefstijl op school en kinderopvang wordt versterkt door een omgeving met de juiste luchtkwaliteit. Daarom is het van belang dat er op 24 november een app is gelanceerd die kinderopvangorganisaties en scholen helpt de luchtkwaliteit in groepsruimtes, slaapruimtes en klaslokalen te verbeteren.

De app ‘Schone lucht kinderopvang en school’ bevat een stappenplan, oplossingen, informatie in begrijpelijke taal en meer. De app is voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten, locatiemanagers, houders, conciërges, directeuren en besturen van kinderopvang en onderwijs.

Stappenplan

Het belangrijkste onderdeel van deze app is het stappenplan waarmee professionals in de kinderopvang en op school eenvoudig en direct aan de slag kunnen. Eerst kiest de gebruiker het soort gebouw, daarna hoe de lucht de ruimte binnen komt (bijvoorbeeld door ramen of rooster) en hoe de lucht de ruimte verlaat. Vervolgens worden de oplossingen getoond die voor betere ventilatie kunnen zorgen in díe specifieke situatie.

De oplossingen: van eenvoudig tot ingrijpend

De oplossingen zijn opgedeeld in 3 niveaus die worden aangegeven met 1, 2 of 3 ventilatoren.

De oplossingen op niveau 1 zijn zeer eenvoudig en kunnen meteen worden toegepast. Aan deze oplossingen zijn geen of weinig kosten verbonden. De oplossingen op niveau 2 zijn simpel en kosten relatief weinig en zijn nodig als de oplossingen van niveau 1 (net) niet voldoende resultaat opleveren. De oplossingen op niveau 3 zijn grote ingrepen die meer kosten. Bijvoorbeeld de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem. Bij elke oplossing wordt een indicatie van de kosten gegeven.

Adviezen en meer informatie in begrijpelijke taal

Naast de oplossingen voor schonere lucht staat in de app algemene informatie over ventilatie. Begrippen worden in begrijpelijke taal uitgelegd zodat de app ook toegankelijk is voor gebruikers die geen kennis hebben van het onderwerp. Gebruikers kunnen adviezen opzoeken, zoals 10 tips die snel voor betere ventilatie zorgen en (bijna) niets kosten. Ook wordt er in de app uitleg gegeven over welke wetten er gelden met betrekking tot luchtkwaliteit.

Waarom deze app?

De (slechte) luchtkwaliteit in kinderopvanglocaties en op scholen heeft de laatste tijd veel aandacht gehad. Goede ventilatie heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Door schone lucht kunnen kinderen beter leren. Schone lucht zorgt voor minder gezondheidsklachten en een lager ziekteverzuim.

Over deze app

Deze app is bedacht en ontwikkeld door Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in samenwerking met Kenniscentrum Ruimte-OK. Aanvullende kennis is ingebracht door het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang, W/E adviseurs duurzaam bouwen en bba binnenmilieu.

De app ‘Schone lucht kinderopvang en school’ is hier te downloaden.