Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bijeenkomsten meldcode kindermishandeling

Initiatief van gemeente Amsterdam, Veilig Thuis en BOinK

In Nederland zijn er naar schatting jaarlijks 120.000 gevallen van kindermishandeling. Om dit beter aan te kunnen pakken is vanaf 1 januari 2019 de Verbeterde Meldcode van kracht geworden. Om professionals te informeren hierover en ze te helpen deze toe te passen organiseert de gemeente Amsterdam samen met Veilig Thuis en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) op 14 en 20 november de bijeenkomsten ‘De Verbeterde Meldcode in de Praktijk’.

Waarom deze bijeenkomsten?

Op 1 januari 2019 is de Verbeterde Meldcode van kracht geworden. Aan de bestaande meldcode is het afwegingskader toegevoegd. Dit afwegingskader moet het voor professionals in onderwijs en kinderopvang eenvoudiger maken om de meldcode toe te passen. De rol van Veilig Thuis als advies- en meldpunt is uitgebreid. Teneinde te voorkomen dat kinderen na verhuizing of anderszins uit beeld raken heeft Veilig Thuis ook een zogenaamde radarfunctie gekregen.

Doel van de bijeenkomsten

Op deze bijeenkomsten krijgen leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere betrokken professionals uit het onderwijs en de kinderopvang gerichte informatie over de Verbeterde Meldcode en hoe deze toe te passen. Hierbij komt de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en Veilig Thuis nadrukkelijk aan de orde. De deelnemers gaan na de pauze uiteen in leertafels waarbij vooral de knelpunten uit praktijk aan de orde zullen komen. Naar aanleiding van de brochure ‘De Meldcode in praktijk’ zullen zaken als vechtscheiding, oudercheck, zorgen over kinderen delen en gesprekken voeren met ouders in deze leertafels aan de orde komen.

De bijeenkomst van 14 november vindt plaats in De Meervaart. Voor informatie click hier.

De bijeenkomst van 20 november vindt plaats in Level Eleven. Voor informatie click hier.

Lees hier meer over de Meldcode.