Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

'Feest' centraal thema bij nieuwe map Peuterbeweging

Het kan aan de vooravond van december niet toepasselijker: bij de nieuwe map van de methode Peuterbeweging is ‘Feest’ het centrale thema. Met vanzelfsprekend aandacht voor de twee belangrijke decemberfeesten, Sinterklaas en Kerstmis. Daarnaast zijn er nog twee feesten, Pasen en Verjaardag.

De map ‘Feest’ van Peuterbeweging bevat een algemene inleiding en per verhaal een instructie, 10 vertelplaten en 4 spiekbrieven. De vertelplaten zijn te gebruiken op een A4 flip-over of een voorlees-standaard.

In de map ‘Feest’ gaat het om de volgende 4 verhalen:

  • Sinterklaas met het verhaal ‘De pakjes van Sint’
  • Kerstmis met het verhaal ‘O Dennenboom’
  • Pasen met het verhaal ‘Paas haas!’
  • Verjaardag met het verhaal ‘Hieperdepiep hoera!!’

De activiteit, beschreven in de methode, zet peuters letterlijk in beweging waarbij spelenderwijs de vier componenten bewegen, gronden, ontspannen en ademen worden aangeboden. Aan de hand van vrolijke vertelplaten wordt een verhaal over de beestjes van Peuterbeweging aan de peuters verteld. Hierna gaan de peuters, onder leiding van hun pedagogisch medewerker, het verhaal actief beleven/nadoen. In de methode is de activiteit zo uitgewerkt dat er weinig voorbereiding nodig is voor de pedagogisch medewerker. Ook de uitvoering is eenvoudig.

Over Peuterbeweging

Peuterbeweging is een uitgave van Glos Educatief. Boek en lesmethode zijn bedacht door Cora Merkx en Nina Merkx van Nina Ontwerpt. ‘Feest’ is de tweede map. Eerder verscheen de map ‘Seizoenen’.

Bij het ontwikkelen van de verhalen zijn de 10 motorische vaardigheden (Kenniscentrum sport en bewegen) en de 4 SS-en test (W.van Gelder, H. Stroes herziening 2015) leidend. Hier is voor gekozen om tot een evenwichtig en op de doelgroep afgestemde beweegactiviteit te komen. Hierdoor sluit de methode Peuterbeweging aan op beweegprogramma’s en testen zoals ze vaak gebruikt worden in het basisonderwijs.

De methode werkt vanuit steeds dezelfde dierfiguren: papegaai, nijlpaard, leeuw, kikker en slang. Ieder dier heeft zijn eigen kwaliteiten en karaktereigenschappen die gebonden zijn aan de vier componenten. De verhalen zijn gekoppeld aan veel voorkomende thema’s die in de kinderopvang gebruikt worden.

De activiteit Peuterbeweging is via de methode makkelijk in te passen in de dagelijkse routine op het kinderdagverblijf. Peuterbeweging is heel leuk omdat de peuters er erg van genieten. In een half uur tijd hebben zij hun overtollige energie afgevoerd, zijn ze meer ontspannen en zitten ze letterlijk en figuurlijk beter in hun vel.

Bestel hier map ‘Feest’ in de webshop van Glos Educatief. Daar vind je ook de eerste map, ‘Seizoenen’. Lees hier meer over Peuterbeweging.