Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Food4Smiles richt zich bij gezonde leefstijl op eerste 1000 dagen

Food4Smiles doet in Amsterdam Nieuw-West onderzoek naar waar ouders tegenaan lopen en wat hen kan helpen om hun kinderen in de eerste 1000 dagen – van conceptie tot de tweede verjaardag – een gezonde leefstijl te bieden.

Het uitgangspunt van Food4Smiles

Voor veel gezinnen is een gezonde leefstijl geen vanzelfsprekendheid en niet ieder kind in Nederland heeft dezelfde kans op een gezonde start. Deze verschillen worden door heel veel factoren veroorzaakt, maar tot op heden weten we nog niet goed welke factoren hierin het meest belangrijk zijn. Om hierachter te komen is het betrekken van ouders met jonge kinderen essentieel. Dat gebeurt momenteel onvoldoende. Er is te weinig inzicht in de drijfveren van de doelgroep en te vaak wordt een belerende insteek gebruikt of is er te veel nadruk op voorlichting. Daarnaast is het gehele systeem rondom de eerste 1000 dagen belangrijk want de verantwoordelijkheid van een gezonde start kan niet alleen bij de ouders en verzorgers gelegd worden. Door juist op systeemniveau naar een probleem te kijken en het systeem op belangrijke punten positief te veranderen gaat er een kettingreactie aan resultaten plaatsvinden.

Waarom Amsterdam Nieuw-West?

Food4Smiles vindt plaats in Amsterdam Nieuw-West omdat dit stadsdeel een grote etnische diversiteit kent en veel inwoners een lage sociaaleconomische positie hebben. Daarnaast komt er relatief meer overgewicht voor bij kinderen dan in de rest van Amsterdam en Nederland.

In Amsterdam Nieuw-West worden per jaar gemiddeld 2000 baby's geboren.

De uitvalsbasis van Food4Smiles is de Stadsboerderij in Osdorp. Dit is een groen experiment midden in de stad waar natuur, goed eten en een prettige buurt voorop staan.

De doelen van Food4Smiles

Inzichten ophalen

Food4Smiles haalt samen met ouders inzichten op bij ouders met jonge kinderen en hun directe sociale omgeving. We onderzoeken waar zij tegenaan lopen en wat hen helpt om hun kinderen een gezonde start te geven.

Inzichten vertalen naar acties

Samen met de ouders en hun directe sociale omgeving test Food4Smiles wat werkt, we onderzoeken waarom iets werkt en we zorgen dat succesvolle acties in de wijk voortduren.

Systemisch bekijken

Food4Smiles bekijkt het brede systeem rondom de eerste 1000 dagen van kinderen in Amsterdam Nieuw-West zodat ze beter begrijpen aan welke knoppen ze moeten draaien om de kans op een gezonde start te vergroten.

Wetenschappelijk onderbouwen

Doordat Food4Smiles het project wetenschappelijk onderbouwt kunnen de verkregen inzichten breed verspreid en ingezet worden, nationaal en internationaal.

Beweging op gang brengen

Food4Smiles start een beweging in Amsterdam Nieuw-West over het belang van gezonde eerste 1000 dagen voor kinderen. Dit doen we samen met de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) en de Gezonde en Kansrijke Start.

Zichtbaar maken

Food4Smiles zet kunst in om het belang van een gezonde start voor iedereen in de wijk zichtbaar te maken.

Voor meer informatie: www.food4smiles.nl