Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Gebruikersonderzoek www.gezondekinderopvang.nl

De website www.gezondekinderopvang.nl doet een gebruikersonderzoek om de website nog beter te laten aansluiten op de praktijk. De website hoort bij het landelijke programma Gezonde Kinderopvang waarmee de overheid sinds 2017 het werken aan gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang stimuleert en ondersteunt. De resultaten worden gebruikt om de website nog beter te laten aansluiten bij de praktijk.

Het programma Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM (afdeling Gezond Leven) en het Voedingscentrum.

Partners Gezonde Kinderopvang

Onderstaande partners dragen structureel bij om de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang verder te ontwikkelen en de programma-activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan het verzorgen van de train-de-trainercursussen, intervisiedagen en planvorming.

Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Pharos, Veiligheid NL, TNO en Huis voor Beweging.

Ambassadeurs

Gezonde Kinderopvang werkt met ambassadeurs uit de praktijk. Deze ambassadeurs werken bij Kinderopvang Kivido, KMN Kind en Co, Kindercentrum Petito’s, Ska, Kinderdagopvang Hoi Pipeloi en mboRijnland.

Betrokken bij website Gezondekinderopvang.nl

Experts van landelijke thema-instituten en kennisorganisaties zorgen samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor up-to-date themapagina’s op Gezondekinderopvang.nl voor de dagopvang en bso.

Het gaat om de volgende partijen: IVN, Huidfonds, Kenniscentrum Sport & Bewegen, KWF Kankerbestrijding, Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers, Sardes, Trimbos-instituut, Veiligheid NL en Voedingscentrum.

Overige betrokkenen

De volgende organisaties leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Gezonde Kinderopvang en/of denken mee in de planvorming: BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en GGD GHOR Nederland.

Klik hier om de online vragenlijst in te vullen. Dat kost u ongeveer 10-15 minuten. Hebt u vragen of opmerkingen, mail dan naar gezondekinderopvang@rivm.nl.