Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Geslaagde masterclasses 'Van weerstand naar motivatie'

Bijeenkomst voor coaches in Amersfoort

Hoe om te gaan met weerstand op de werkvloer en/of binnen je organisatie rond werken aan gezonde leefstijl? Dat leerden 30 coaches Gezonde Kinderopvang tijdens de twee masterclasses ‘Van weerstand naar motivatie’.

In juni kwamen de coaches in Amersfoort bijeen. Ze leerden verschillende vormen van weerstand herkennen, kregen inzicht in het nut van weerstand en leerden je hoe je argumenten en bezwaren van pm’ers en management kunt ombuigen. Ook werd uitgebreid geoefend met gesprekstechnieken om weerstand om te buigen. Na afloop ontvingen de deelnemers een certificaat Motiverende Gespreksvoering van het Huis voor Beweging.

De website gezondekinderopvang.nl geeft tips over informeren en interesseren en over meedenken en meedoen.

Informeren en interesseren

Vertel betrokkenen over Gezonde Kinderopvang en interesseer hen voor uw ideeën:

Zorg voor een beknopte en concrete omschrijving.

 • Besteed aandacht aan de voordelen voor elke partner. Zoek de win-win.
 • Leef u in de ander in. Welke argumenten spreken hen aan?
 • Welke raakvlakken zijn er met bestaande activiteiten of doelen?
 • Beschrijf sprekende voorbeelden.

Begin met 1-op-1 gesprekken en vraag om feedback op uw ideeën.

 • Ontdek welke argumenten de ander kan hebben om mee te doen. Soms zijn deze zakelijk, maar vaak persoonlijk (plezier in de samenwerking, nieuwe expertise, een interessant netwerk etc.).
 • Negatieve reacties kunnen benut worden om de plannen te verbeteren.
 • Denk in termen van belangen en niet in standpunten.

Vertel over de plannen in een teamvergadering, bijeenkomst van de oudercommissie of bestuursoverleg en vraag deelnemers om reactie.

 • Benoem duidelijk de meerwaarde voor alle betrokken partijen.
 • Leg verbanden met wat er al in de organisatie gebeurt en hoe het past in het beleid.
 • Illustreer uw verhaal met voorbeelden die u kunt vinden op deze site. Of laat iemand die ervaring heeft met de aanpak hierover vertellen.
 • Verzamel de reacties en koppel terug wat er met de reacties gebeurt.

Meedenken en meedoen

De aanpak Gezonde Kinderopvang werkt pas echt als het team, de ouders, het bestuur en partijen uit de omgeving meedenken en meewerken. Betrekt mensen die u hebt geïnformeerd en geïnteresseerd in het proces:

 • Laat de ander meedenken over doelen, invullingen en oplossingen. Timmer het plan niet van te voren dicht.
 • Bied de mogelijkheid om later aan te haken; niet iedereen kan of wil direct meedoen.
 • Doe al het werk niet alleen, maar vorm een groep en verdeel de taken. Zo worden anderen mede-eigenaar.