Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kinderen moeten meer bewegen en sporten in openbare ruimte

Ministerie van VWS zoekt innovatieve oplossingen

Het ministerie van VWS is op zoek naar (fysieke) oplossingen/concepten om sporten en bewegen in de openbare ruimte nog makkelijker, leuker en beter te maken. Specifiek voor de jongsten onder ons. Het gemiddeld aantal speeluren van een kind is de afgelopen 30 jaar namelijk drastisch gedaald van 15.000 naar 1.700 uur in 2015. Dat is geen goed nieuws, want het overgewicht onder kinderen neemt toe en de motorische vaardigheden nemen af. Initiatieven kunnen worden ingediend tot en met 27 mei 17.00.

Er zijn natuurlijk al vele sport- en speltoestellen en faciliteiten voor in de openbare ruimte die kinderen uitnodigen tot beweging. Het ministerie van VWS is op zoek naar nieuwe innovatieve fysieke oplossingen, concepten en producten om deze doelgroep (en hun ouders) te stimuleren om meer buiten te bewegen en sporten en daarbij extra aandacht te geven aan beweegvaardigheid. Hebben jullie dé oplossing? Dan ontvangen het ministerie graag jullie pitch!

Wat is er te winnen?

 • €160.000,- pilotbudget dat verdeeld kan worden over meerdere pilots van maximaal €40.000 per stuk. Doel: een pilot / prototype realiseren en samen met ons testen.
 • Interessant netwerk van samenwerkingspartners en gemeenten.
 • Kans op een vervolgopdracht, opschaling, of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot.
 • Daarnaast mag je rekenen op ondersteuning en samenwerking van creatieve en inspirerende specialisten die jullie kunnen uitdagen om jullie product nog beter te maken.

Waar zijn we naar op zoek?

Oplossingen, concepten en/of producten die:

 • Kinderen van 0-12 jaar in buiten in beweging krijgen.
 • Ouders stimuleren hun kinderen mee naar buiten te nemen.
 • De openbare ruimte een aantrekkelijkere plek maken om buiten te zijn/spelen.
 • Uiteindelijk afgenomen/toegepast kunnen worden door gemeenten.

Het ministerie zoekt partijen die zelf de pilot willen/kunnen uitvoeren en het verder willen doorontwikkelen/vermarkten.

Heb je nog (inhoudelijke) vragen? Stel ze via de Discussion pagina.

Je kan ook meer lezen over de procedure en de inhoudelijke afwegingscritereria in het begeleidende ‘beschrijvend document’.

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Oplossingen die niet (fysiek) schaalbaar zijn.
 • Oplossingen die geen betrekking hebben op de openbare ruimte.

Jouw Pitch(document)

 • Beschrijving van het concept (maximaal 3 A4): Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van jullie concept. Laat daarbij blijken dat je inzicht hebt in de problematiek en wat je motivatie is om met een voorstel te komen.
 • Beschrijving van de pilot (maximaal 2 A4): Geef een korte beschrijving van hoe jullie de pilot willen gaan uitvoeren.
 • Beschrijving van wat je nodig hebt (maximaal 1 A4): Geef een korte beschrijving van wat en wie er nodig is om een prototype te maken en/of een pilot op te zetten. Geef daarbij ook indicatief inzicht in de kostenspecificatie van het voorstel: wat zijn de geschatte kosten om het concept door te ontwikkelen voor toepassing in de praktijk
 • Beschrijving startup/team (maximaal 1 A4): Geef een korte beschrijving van de startup/team dat de pilot wil gaan realiseren.

De pitch moet in PDF-format worden geüpload (maximaal 30MB) – video’s, voorbeeld websites, etc kunnen daarin gelinkt worden.

Pitches in English are not allowed (due to possible reviewing of the pitches by children).

Voorwaarden deelname

 • Ingeschreven bij de KvK.
 • In staat om binnen 3-6 maanden een pilotproject te starten.
 • Geen startup of scale-up maar denken jullie wel een passende pitch te hebben? Ook dan ontvangen we jullie pitch graag!
 • Je gaat door deelname akkoord met de procedure en voorwaarden zoals beschreven in het begeleidende ‘beschrijvend document’.


Timeline

 • Maandag 15 april: Lancering challenge.
 • Maandag 27 mei 17.00: Deadline challenge.
 • Uiterlijk 10 juni: Bekendmaking welke partijen worden uitgenodigd voor een live pitch bij de directie van VWS.
 • Juni: Live pitches op hoofdkantoor.
 • Zomer-najaar 2019: Starten met implementeren pilot.

Click hier voor meer informatie.