Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Kleine Beweegsubsidie voor professionals

Subsidie om (groot)ouders en/of verzorgers te betrekken bij bewegen kinderen 0-4 jaar

Bewegen voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar is belangrijk. Daarbij is het essentieel dat (groot)ouders en/of verzorgers erbij worden betrokken. Professionals van organisaties die dat willen stimuleren kunnen vanaf 1 februari 2020 een aanvraag doen op de Kleine Beweegsubsidie, één van de projecten uit de Kleine Beweegagenda, een initiatief van het Ministerie van VWS, Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.

Organisaties moeten er na 1 februari 2020 snel bij zijn, want slechts 30 lokale organisaties krijgen uiteindelijk de Kleine Beweegsubsidie. De termijn sluit zodra er 75 aanvragen binnen zijn, of als dat aantal niet gehaald wordt, op 29 februari 2020.

Ook de omvang is beperkt: per organisatie kan maximaal 1500 euro worden aangevraagd. Daarbij wordt ook gevraagd om eigen inzet van tijd of financiële middelen. Selectiecriteria zijn onder meer uitvoerbaarheid, onderbouwing en verwachte resultaat. De subsidie kan door professionals gebruikt worden voor bijvoorbeeld bewustwording, motivatie of gedragsverandering bij (groot)ouders en/of verzorgers.

Voorwaarden aanvragende organisatie

Er zijn enkele voorwaarden voor de aanvragende organisatie.

De organisatie:

1. heeft een KvK inschrijving en vraagt de subsidie aan als individuele organisatie (niet als koepel)

2. is al actief op het vlak van bewustwording, motivatie of gedragsverandering bij ouders van kinderen van nul tot vier jaar met betrekking tot beweegstimulering

3. heeft nog geen eerdere aanvraag gedaan voor deze subsidie

4. is bereid om achteraf kort te rapporteren en eventueel uitgebreider toe te lichten, zodat uitrol van vergelijkbaar aanbod op andere plekken mogelijk is

Voorwaarden voor de aanvraag zelf

De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. de uitvoering van de activiteit is uiterlijk augustus 2020 gereed

2. er is een eigen investering, minstens zo hoog als aangevraagde bedrag, in tijd of geld

3. het aanbod van de aanvragende organisatie richt zich (dankzij de subsidie) op de volgende drie aspecten bij ouders van kinderen van nul tot vier jaar:

a. Bewustwording van het belang van bewegen voor de ontwikkeling van hun kinderen

b. Motiveren van ouders om met bewegen voor hun kinderen aan de slag te gaan

c. In staat stellen van ouders om bewegen bij hun kinderen te stimuleren

Beoordeling van de aanvragen gebeurt begin maart 2020. Je hoort uiterlijk medio maart of je aanvraag goedgekeurd is.

Welke stappen volgen er na goedkeuring van mijn aanvraag?

• je ontvangt een subsidieovereenkomst waarin je tekent voor akkoord met de hiervoor genoemde voorwaarden

• de eerste 75% van het toegekend bedrag worden direct overgemaakt, de laatste 25% na uitvoering en aanleveren van een verslag

• de uitvoering start na de goedkeuring en is uiterlijk augustus 2020 afgerond

• na de uitvoering lever je een kort (foto)verslag als toelichting en bewijs

• bij enkele locaties komt Kenniscentrum Sport op bezoek