Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuwe versie beslisboom: geen nieuwe regels, wel duidelijker

Met de heropening van de buitenschoolse opvang (bso) op 19 april kan de nieuwe versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar tot en met groep 8, in gebruik worden genomen. De regels zijn niet veranderd. Wel zijn er een aantal punten verduidelijkt.

De wijzigingen zijn door de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang in overleg met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM gedaan. Het RIVM heeft de beslisboom opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd.

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag zolang er corona-maatregelen van kracht zijn.

De wijzigingen op een rij

  • ‘Hoesten’ stond op twee plekken in de beslisboom. Dat gaf onduidelijkheid, daarom komt hoesten nu nog maar één keer terug in de boom. Voor de volledigheid: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die af en toe hoesten mogen naar de kinderopvang/school.
  • ‘Meer dan incidenteel hoesten’ is vervangen door ‘veel hoesten’ (conform de formulering in de lci-richtlijnen over neusverkouden kinderen).
  • Aan de inleidende punten (‘bedenk vóór je begint’) is toegevoegd:
    ‘Heeft het kind corona gehad? Dan is de beslisboom mogelijk tijdelijk niet van toepassing. Vraag de GGD om advies.’ Dit geldt bijvoorbeeld in het geval dat een kind (weer) verkoudheidsklachten krijgt of als een huisgenoot nog corona heeft maar het kind zelf weer uit quarantaine mag.
  • Rechtsboven is een lila kader toegevoegd met verwijzing naar de regels van het RIVM. Deze informatie stond altijd al in de voetnoot. Maar niet voor alle gebruikers was duidelijk de beslisboom niet op zichzelf staat maar een vertaling van de RIVM-richtlijnen is. Daarom is er voor een prominentere plaats voor deze info gekozen.
  • De uitleg van ‘verkoudheidsklachten’ (meest linker, blauwe blok) is aangepast op advies van het RIVM. Inhoudelijk zijn hier geen wijzigingen in.
  • Voor de titel van het groene kader rechtsonder is gekozen voor de positievere formulering: Wanneer mag een kind weer naar de kinderopvang/school?
  • In het groene kader rechtsonder, onder kopje ‘niet getest’, is milde klachten gespecificeerd: ‘verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten’.

Protocol en locatie-specifiek plan

Op 13 april is er een nieuwe versie van het protocol kinderopvang & corona gepubliceerd. Bso's moeten voor de heropening een locatie-specifiek plan hebben.

Download de beslisboom 0 jaar - groep 8 van 15 april 2021

Over de beslisboom kind naar opvang/school tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals een snotneus, verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten) of terugkomen uit een rood of oranje gebied. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle kinderopvang die naar een kinderdagverblijf, peuteropvang, gastouder of bso gaan. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. De 12+ boom kan worden gedownload van de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

De beslisboom is een vertaling en grafische (schematische) weergave van de coronaregels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.