Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Ouders willen meer aandacht voor sport en bewegen op basisschool

Peiling van Kenniscentrum Sport en Stichting Opvoeden.nl

Het merendeel van de ouders (55 procent) vindt dat er op de basisschool niet genoeg aandacht is voor sport en bewegen en zou dit graag anders zien. Dat blijkt uit een peiling van het Kenniscentrum Sport samen met Stichting Opvoeden.nl.

In april dit jaar heeft Kenniscentrum Sport samen met Stichting Opvoeden.nl een peiling in het Landelijk Ouderpanel uitgezet om meer inzicht te verkrijgen in wat er ‘leeft en speelt’ bij ouders met betrekking tot het stimuleren van sport en bewegen bij hun kinderen. Met de peiling is de mening van ouders via vragen en stellingen uitgevraagd. De peiling is ingevuld door 861 ouders met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Dit leidt tot verschillende inzichten.

Uit de peiling blijkt dat 71% van de ouders bewegen belangrijk vindt. De reden om wel of niet te sporten en om wel of niet buiten te spelen is opvallend; de mening van het kind speelt hier namelijk een belangrijke rol in. Wanneer kinderen veel sporten en buitenspelen, is dat vaak omdat ‘het kind dat zelf wil’. Wanneer ze niet veel buiten spelen is de reden vaak dat het kind daar geen zin in heeft. Een andere veelgenoemde reden van ouders om hun kind te laten sporten en buiten spelen is ‘omdat ik als ouder dat goed en/of belangrijk vindt’.

Opvallend is dat 77% van de ouders aangeeft dat bij het consultatiebureau nooit wordt gesproken over sport en bewegen. Daarbovenop geeft 17% aan zich niet meer te herinneren of hierover gesproken is. Dat terwijl 71% van de ouders aangeeft dat zij wel vinden dat er bij het consultatiebureau aandacht voor moet zijn.

Het merendeel van de ouders (56%) is verder van mening dat bij de kinderopvang, peuterspeelzaal of een gastouder wel genoeg aandacht is voor sport en bewegen, al weet 30% niet hoe vaak en op welke manier er aan sport en bewegen wordt gedaan.

Ouders geven aan dat er op de basisschool minder aandacht voor sport en bewegen is, 55% van de ouders vindt het niet genoeg en ziet het graag anders! Vaak wordt aangegeven dat er maar 1 of soms 2 gymlessen per week zijn en dat er verder weinig wordt bewogen. Ouders waarvan de kinderen op een school zitten waar veel aandacht is voor sport en bewegen zijn dan ook veel positiever.

Enkele andere opvallende resultaten

  • 51% van de ouders houdt zich niet bezig met het belang van sport voor de ontwikkeling van hun kind;
  • 68% van de ouders houdt zich niet bezig met hoeveel uren bewegen per dag nodig is voor hun kind;
  • 68% van de ouders is bezig met het uitzoeken welke sport bij hun kind past;
  • 64% van de ouders is bezig met hoe en wanneer hun kind veilig buiten kan spelen.

Bovendien kregen de ouders in de peiling teksten voorgelegd van Opvoeden.nl, waar het Kenniscentrum Sport als deskundige bij betrokken is. De ouders is gevraagd om de informatie over sport en bewegen voor peuters en basisschoolkinderen te beoordelen. Deze feedback en andere tips gaat het Kenniscentrum Sport gebruiken om samen met Stichting Opvoeden.nl de teksten te verbeteren.

Kenniscentrum Sport en Stichting Opvoeden.nl gaan aan de slag met de kansen die deze inzichten opleveren om er zo voor te zorgen dat ouders nog beter in staat zijn om hun kinderen te stimuleren tot sporten en bewegen.

Benieuwd naar alle resultaten van de peiling?

Over het Landelijk Ouderpanel

Het Landelijk Ouderpanel is in 2017 opgericht door Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs en telt bijna 4500 ouders. Via korte peilingen en onderzoeken laten zij hun stem horen over opvoeden en onderwijs. Stichting Opvoeden.nl gebruikt de onderzoeksresultaten om de betrouwbare opvoedinformatie voor ouders te verbeteren. Op Stichtingopvoeden.nl/landelijkouderpanel vind je meer informatie over het Landelijk Ouderpanel en kun je je aanmelden.