Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Peuterbeweging lanceert website

Cora Merkx merkte vanuit ervaring en kennis dat peuters van nu niet optimaal gefaciliteerd worden in hun ontwikkeling en gezondheid. Zij voelde de noodzaak om daar verandering in te brengen. Zo is Peuterbeweging ontstaan. Op 2 september lanceert ze website peuterbeweging.nl. Op 8 oktober lanceert ze de bijbehorende methode en boek. Zowel boek als lesmethode worden uitgegeven door Glos Educatief. De illustraties zijn van Nina Merkx.

Achtergrond Cora Merkx

Cora heeft de HBO-J afgerond om vervolgens 30 jaar te werken met volwassenen en kinderen in moeilijke (opvoedings) situaties. Eind 2016 is zij overgestapt naar de kinderopvang. Daarnaast heeft zij verschillende opleidingen gevolgd in psychische hulpverlening en lichaamswerk en heeft 15 jaar als ZZP-er in haar eigen praktijk gewerkt.

De methode

De activiteit, beschreven in de methode, zet peuters letterlijk in beweging waarbij spelenderwijs de vier componenten bewegen, gronden, ontspannen en ademen worden aangeboden.
Aan de hand van vrolijke vertelplaten wordt een verhaal over de beestjes van peuterbeweging aan de peuters verteld. Hierna gaan de peuters, onder leiding van hun pedagogisch medewerker, het verhaal actief beleven/ nadoen.
In de methode is de activiteit zo uitgewerkt dat er weinig voorbereiding nodig is voor de pedagogisch medewerker. Ook de uitvoering is eenvoudig.

Bij het ontwikkelen van de verhalen zijn de 10 motorische vaardigheden (Kenniscentrum sport en bewegen) en de 4 SS-en test (W.van Gelder, H. Stroes herziening 2015) leidend. Hier is voor gekozen om tot een evenwichtig en op de doelgroep afgestemde beweegactiviteit te komen. Hierdoor sluit de methode Peuterbeweging aan op beweeg programma’s en testen zoals ze vaak gebruikt worden in het basisonderwijs.

De methode werkt vanuit steeds dezelfde dierfiguren: papegaai, nijlpaard, leeuw, kikker en slang. Ieder dier heeft zijn eigen kwaliteiten en karaktereigenschappen die gebonden zijn aan de vier componenten. De verhalen zijn gekoppeld aan veel voorkomende thema’s die in de kinderopvang gebruikt worden.

De activiteit Peuterbeweging is via de methode makkelijk in te passen in de dagelijkse routine op het kinderdagverblijf. Peuterbeweging is heel leuk omdat de peuters er erg van genieten. In een half uur tijd hebben zij hun overtollige energie afgevoerd, zijn ze meer ontspannen en zitten ze letterlijk en figuurlijk beter in hun vel.

Elke verhaal in de methode bestaat uit een algemene instructie, tien vertelplaten, een instructie voor de activiteit en een spiekbrief om te gebruiken tijdens de activiteit. Er zijn steeds vier themaverhalen gebundeld in een map.

Het boek

Bij de methode hoort een boek. Dit boek vormt de onderbouwing voor de lesmethode Peuterbeweging.

Om peuters optimale ontwikkelingskansen en goede gezondheid te bieden zijn vijf componenten van belang:

  • bewegen
  • gronden
  • ontspannen
  • ademen
  • buitenspelen

In de drukte van alledag vergeten we vaak ruimte en tijd te geven aan deze aspecten, die elkaar versterken. Dit boek helpt je anders te kijken naar de invulling van de dag, op de kinderopvang, de onderbouw basisschool en thuis. Dankzij de heldere handvatten kunnen pedagogisch medewerkers, leerkrachten onderbouw basisschool en (groot)ouders peuters faciliteren in wat ze nodig hebben, zodat ze uitgroeien tot gezonde volwassenen.

In elk hoofdstuk staan herkenbare praktijkvoorbeelden, eenvoudige tips en speelse activiteiten, die zowel peuters als hun ouders en verzorgers in beweging brengen.

Bestellen

Het boek kan al voorbesteld worden via Peuterbeweging of door je interesse kenbaar te maken via info@gloseducatief.nl. je krijgt dan een melding wanneer het besteld kan worden. Vanaf 9 oktober zijn boek en methode verkrijgbaar via de website Peuterbeweging en gezondeleefstijlopschool.nl.