Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Standpunt BOinK betalen kosten kinderopvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) vindt dat er alleen op ouders een beroep worden gedaan om de gehele factuur voor kinderopvang te betalen wanneer de overheid ook garandeert dat de betaalde eigen bijdrage volledig wordt gecompenseerd over de gehele periode dat ouders geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang. De kinderopvanglocaties die zijn geopend zijn immers alleen toegankelijk voor ouders met cruciale beroepen.

BOinK heeft vanaf zondag 15 maart in ieder overleg met staatssecretaris Van Ark of het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dit standpunt ingenomen. BOinK is constant in overleg over de wijze waarop de terugbetaling kan worden geregeld. Samen met de twee kinderopvang-werkgeversorganisaties BK en BMK heeft BOinK een plan ontwikkeld. Er is goede hoop dat er op korte termijn een regeling komt waarbij ouders de al betaalde eigen bijdrage terugkrijgen.

Volgens BOinK zijn er ouders die boos zijn over het feit dat in de brief staat dat wanneer je opzegt of niet betaalt, je je opvangplek kwijt bent. Het ministerie van SZW zegt dat dit voortvloeit uit de Wet kinderopvang. Het ministerie van SZW heeft de wet op één punt buiten werking gesteld namelijk dat de kinderopvangtoeslag ook doorbetaald wordt wanneer de ouder geen gebruik maakt van kinderopvang. Natuurlijk zullen ouders zeggen, ‘ik kàn er geen gebruik maken’, maar dit is op dit moment het standpunt van het ministerie van SZW.

BOinK begrijpt heel goed dat ouders vinden dat hun rechten in het geding komen omdat ze de gehele rekening moeten voldoen. De reden hiervan is enerzijds dat de overheid de kinderopvang tot vitale sector heeft verklaard zodat voor ouders met cruciale beroepen de opvang beschikbaar blijft. Anderzijds dat zij op deze wijze kunnen bewerkstelligen dat ook na deze crisis de kinderopvang voor iedereen nog beschikbaar is. Dat begrijpt BOinK maar daar moet dan tegenover staan dat in deze onzekere tijden, waarbij je inkomen zomaar sterk kan teruglopen, ouders de garantie krijgen dat ze dat deel van de rekening dat ze zelf betalen (de eigen bijdrage) terugkrijgen.

Lees hierde brief voor ouders over de kosten voor de kinderopvang.