Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Steeds meer gemeenten en GGD’s willen kinderen rookvrij laten opgroeien

Enkele regio’s slaan handen ineen

Al 80 gemeenten en GGD-en verbonden zich aan de Rookvrije Generatie. Zij willen ervoor zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. In enkele regio’s slaat men de handen ineen om zich samen sterk te maken voor een Rookvrije Generatie.

De GGD-regio’s Hollands Midden, Haaglanden, Noord- en Oost-Gelderland en Rotterdam Rijnmond organiseren de eerste helft van 2019 regionale bijeenkomsten en nemen daarmee de aftrap voor een Rookvrije Generatie in hun regio. De bijeenkomsten zijn bedoeld om enthousiasme te genereren maar ook om kennis en voorbeelden te delen en praktische handvatten uit te wisselen.

Naast de regionale bijeenkomsten is er op 7 maart een landelijke netwerkbijeenkomst gepland, over rookvrije openbare buitenruimtes. Gemeenten en GGD-en hebben daarover veel vragen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met KWF Kankerbestrijding, in opdracht van het Ministerie van VWS.

Alle bijeenkomsten

Inmiddels heeft op 20 februari de eerste Regiobijeenkomst plaatsgevonden, Op weg naar een Rookvrij Hollands Midden.

Hieronder zie je een overzicht van de overige bijeenkomsten:

• 7 maart 2019 Landelijke netwerkmiddag Rookvrije openbare buitenruimtes

Uitgenodigd zijn de 80 gemeenten en GGD-en die zich al verbonden hebben aan de Rookvrije Generatie. Ook andere gemeenten en GGD zijn welkom. Meer informatie.

• 21 maart 2019 Regiobijeenkomst Haaglanden

Voor deelnemers aan het reguliere beleidsoverleg van de negen gemeenten én hun beleidscollega’s van sport, onderwijs et cetera. Voor meer informatie: houd de website in de gaten.

• Voorjaar 2019 Regiobijeenkomst Noord- en Oost-Gelderland

Voor beleidsmakers van gemeenten en GGD in Noord- en Oost Gelderland en de twee verslavingszorginstellingen (Iriszorg en Tactus). Meer informatie.

• Zomer 2019 Regiobijeenkomst Rotterdam Rijnmond

Rotterdam organiseert tegen de zomer een breed symposium over alcohol-tabak-bewegen. Voor meer informatie: houd de website site in de gaten.Platform Rookvrije Generatie Gemeenten

Vanuit het Platform Rookvrije Generatie Gemeenten worden tot eind maart 2019 de regiobijeenkomsten ondersteund, de netwerkbijeenkomst georganiseerd en kunnen gemeenten ondersteuning krijgen bij de helpdesk. Ook is een online casus- en documentenbank in ontwikkeling. Het Platform is een initiatief van het ministerie van VWS om gemeenten te ondersteunen op weg naar een Rookvrije Generatie. Het Trimbos-instituut voert de activiteiten uit, in samenwerking met KWF en aansluitend bij de Rookvrije Generatie. De ondersteuning van gemeenten zal later in 2019 in het kader van het Nationaal Preventie Akkoord een andere vorm krijgen.

Rookvrije Generatie

Gemeenten vinden op rookvrijegeneratie.nl/gemeenten meer informatie over het realiseren van een rookvrije omgeving voor een Rookvrije Generatie, waaronder een stappenplan, goede voorbeelden van gemeenten, en de activiteiten van het Platform.