Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Thema-avonden BOinK toezicht en handhaving in de kinderopvang

Hoe wordt het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang uitgevoerd? Waarop inspecteert de GGD en wanneer? Wat is de rol van de gemeente? En vooral: op welke plaatsen in het proces van toezicht en handhaving kan de oudercommissie een belangrijke rol spelen? Dit komt aan de orde tijdens de gratis online thema-avonden Toezicht en Handhaving, die de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) op 15 april en 26 mei organiseert.

Adviseurs toezicht & handhaving kinderopvang van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geven deze avond antwoord op de centrale vraag ‘De GGD, wat kun je ermee?’

In een informatieve en interactieve avond nemen zij u kort mee langs het gehele inspectieproces. Om vervolgens uitgebreider stil te staan bij die momenten in het proces waar oudercommissies een belangrijke rol kunnen vervullen. Bijvoorbeeld bij het bespreken van de uitkomsten uit het jaarlijks inspectierapport. Als oudercommissie is het goed om te weten in welke gevallen contact opgenomen kan worden met de GGD of gemeente, wat je kunt verwachten van dit contact en wat voor invloed dit kan hebben op het inspectieproces.

Meld je aan voor de avonden op donderdag 15 april of woensdag 26 mei. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.