Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Verdrinkingen in Nederland: kinderen risicogroep, ongevallen vaak in en om het huis

Onderzoek Mulier Instituut

Een kwart van de mensen die naar aanleiding van een verdrinking in het ziekenhuis zijn opgenomen, is 0 t/m 4 jaar. Kinderen van één of twee jaar zijn hierin oververtegenwoordigd. Verdrinkingen bij kinderen van 0 t/m 4 jaar vinden met name plaats in en om huis (bad of tuin). Kinderen van 5 t/m 9 jaar verdrinken vaak naar aanleiding van een sportgerelateerde activiteit, met name als gevolg van zwemmen in een zwembad.

Dit blijkt uit onderzoek naar risicofactoren van verdrinking in Nederland dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd binnen het project NL Zwemveilig, waarbij in samenwerking met VeiligheidNL beschikbare gegevens van ziekenhuizen en spoedeisende hulpafdelingen zijn geanalyseerd en een media-analyse is uitgevoerd. In deze studie is onderzocht wie de slachtoffers van verdrinkingen zijn, welke activiteiten risicovol zijn en in welke omgevingen mensen verdrinken.

Enkele andere bevindingen zijn:

  • Verdrinkingen bij adolescenten (10-14 jaar) vinden met name plaats in en om een meer, tijdens sport en recreatie.
  • Bij (jong)volwassenen zijn verdrinkingen vaak het gevolg van sport- en verkeersgerelateerde activiteiten of ongelukken. De locaties van deze ongevallen zijn veelal een rivier/kanaal en een gracht/sloot/vijver.
  • Voor ouderen is geen specifieke activiteit te benoemen waar meer verdrinkingen voorkomen. Qua locatie zijn ook bij ouderen een rivier/kanaal en gracht/sloot/vijver de belangrijkste locatie voor verdrinking. Zwembaden, strand en meren zijn minder risicovolle omgevingen voor ouderen om te verdrinken.

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van specifieke preventieve maatregelen om verdrinking te voorkomen. Het is van belang dat maatregelen worden ontwikkeld met de doelgroep, stakeholders en professionals die betrokken zijn bij de preventie van verdrinking in Nederland.

Klik hier voor de rapportage Risicofactoren van verdrinking in Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van project NL Zwemveilig, gecoördineerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Klik hier voor meer informatie over NL Zwemveilig.