Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Vier jaar Gezonde Kinderopvang

Het programma Gezonde Kinderopvang bestaat vier jaar en staat op de drempel van een nieuwe programmaperiode (2021 tot 2025). Wat is er gedaan en wat is er samen met de professionals in gang gezet binnen de kinderopvang? Een factsheet zet het op een rijtje.

Elke organisatie een coach Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien. Want elk kind verdient een gezonde start! Het programma Gezonde Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties om structureel te kunnen werken aan een gezonde leefstijl van kinderen (0-12 jaar) en de deskundigheid van medewerkers. De ambitie van het programma is dat elke kinderopvangorganisatie in Nederland een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang heeft en dat aandacht voor gezonde leefstijl in de dagopvang en bso vanzelfsprekend is.

De coach staat centraal bij Gezonde Kinderopvang

De train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang leidt medewerkers op tot coach. Een opgeleide coach geeft de scholing Een Gezonde Start, onderdeel van Gezonde Kinderopvang, aan collega’s. Samen leren zij hoe je met ouders, kinderen een gezonde, actieve en veilige omgeving biedt en zelf het gezonde voorbeeld geeft. Er zijn al ruim 1000 opgeleide coaches.

Het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang op Gezondekinderopvang.nl geeft stafmedewerkers en managers inzicht in wat je kunt doen om een gezonde leefstijl écht onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk en het beleid in de kinderopvang.

Het programma Gezonde Kinderopvang ondersteunt coaches met de expertise van ambassadeurs en met intervisiedagen. En verder met een digitale leeromgeving, maandelijkse nieuwsupdates, de monitor Gezonde Kinderopvang en een online helpdesk.

Cijfers en feiten 2017-2020 Peildatum: 1 oktober 2020

  • Train-de-trainers 83
  • Opgeleide coaches 1028
  • Organisaties 687
  • Waardering website 8
  • Thema’s waar vaak aan gewerkt wordt: voeding, bewegen, hygiëne, zonbescherming

Resultaten programma Gezonde Kinderopvang

De naamsbekendheid van Gezonde Kinderopvang en Gezondekinderopvang.nl is groot bij medewerkers in de kinderopvang. Uit het gebruikersonderzoek van de website blijkt dat 85% van de deelnemers Gezonde Kinderopvang en Gezondekinderopvang.nl kent.

Een 8 krijgt Gezondekinderopvang.nl van de deelnemers aan het gebruikersonderzoek. (Staf)medewerkers en managers uit de kinderopvang vinden de website van Gezonde Kinderopvang compleet, duidelijk, praktisch, actueel en de uitstraling mooi.

Gezondekinderopvang.nl wordt steeds beter gevonden. De website trok in 2020 maandelijks ruim 10.000 bezoekers. Men blijft gemiddeld lang op de website, zo’n vier minuten.

Voor ROC-docenten Pedagogisch Werk vonden er 8 train-de-trainers plaats. Daarin trainden we 96 docenten in Gezonde Kinderopvang. Zo borgen we dat aandacht voor gezonde leefstijl onderdeel is binnen de opleiding van toekomstige pedagogisch medewerkers.

Jaarlijks organiseerde Gezonde Kinderopvang intervisiedagen voor coaches. Ervaringen uitwisselen, maar ook de verdieping op een leefstijlthema zoals bewegen bij de allerjongsten, zijn dé onderdelen die coaches het meest waarderen. Vanwege de COVID-19 organiseerde Gezonde Kinderopvang in 2020 een online intervisieweek voor coaches, met online workshops, webinars en vragenuurtjes over allerlei thema’s. Ruim 200 coaches, een vijfde van het totale aantal coaches, deden mee aan één of meerdere sessies. De online week kreeg een hoge waardering, met name de interactiviteit, in groepjes uiteengaan, het gevarieerde aanbod scoorden hoog.

Begin november 2020 gaf staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) digitaal het startsein voor het Gezonde Kinderopvang-feestje. Via een livestream zongen en dansten bijna 10.000 kinderen van ruim 100 kinderopvanglocaties gezamenlijk het Gezonde Kinderopvang-lied ‘Doe mee en droom!’ Hiermee vierde Gezonde Kinderopvang alles wat we de afgelopen vier jaar hebben bereikt én dat het programma Gezonde Kinderopvang doorgaat.

Van de coaches voelt 95 procent zich in staat om de scholing aan collega’s te geven. Gezonde Kinderopvang zorgt volgens coaches voor enthousiasme en bewustzijn, draagvlak via de scholing, up-to-date beleid.

Het programma Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten voeren dit samen uit, met ondersteuning van branche- en koepelorganisaties. Ook werken we samen met landelijke programma’s. De coördinatie ligt bij het RIVM en het Voedingscentrum.

Partners Gezonde Kinderopvang

Onderstaande partners dragen structureel bij om de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang verder te ontwikkelen en de programma-activiteiten uit te voeren. Denk hierbij aan het verzorgen van de train-de-trainercursussen, intervisiedagen en planvorming:

Ambassadeurs

Gezonde Kinderopvang werkt met ambassadeurs uit de praktijk. Deze ambassadeurs werken bij Kinderopvang Kivido, KMN Kind en Co, Kindercentrum Petito’s, Ska, Kinderdagopvang Hoi Pipeloi en mboRijnland.

Betrokken bij website Gezondekinderopvang.nl

Experts van landelijke thema-instituten en kennisorganisaties zorgen samen met het RIVM voor up-to-date themapagina’s op Gezondekinderopvang.nl voor de dagopvang en bso.

Het gaat om de volgende partijen: IVN, Huidfonds, Kenniscentrum Sport & Bewegen, KWF Kankerbestrijding, Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers, Sardes, Trimbos-instituut, VeiligheidNL en Voedingscentrum.

Overige betrokkenen

De volgende organisaties leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Gezonde Kinderopvang en/of denken mee in de planvorming: BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en GGD GHOR Nederland. Ook werkt Gezonde Kinderopvang samen met landelijke programma’s, waaronder Gezonde School, JOGG en Jong Leren Eten.