Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Voordelen van een slaapoefentherapeut als onderdeel van het zorgteam op school

Te weinig of niet goed slapen kan het dagelijks functioneren van kinderen (en hun ouders) ernstig belemmeren. Vaak leiden slaapproblemen tot allerhande lichamelijke en mentale problemen zowel thuis als op school. Denk aan concentratiestoornissen, spanningen thuis en op school, een slecht humeur en moeilijk gedrag, verlaagde weerstand, (meer) pijn, angst, overgewicht of diabetes. Een slaapoefentherapeut kan uitkomst bieden.

De dag beïnvloedt de nacht. Een dagje schoolreis, een invaljuf, een ruzie/pesten op school, faalangst, drukte/overprikkeling, spanningen thuis en overmatig schermgebruik zijn voorbeelden van slaapverstorende dagelijkse zaken. En met de problemen die daaruit voortkomen hebben leerkrachten dagelijks veel meer te maken dan je in eerste instantie zou denken. Bij een leerling met moeilijk gedrag wordt meestal niet gedacht aan slaaptekort of een kwalitatief slechte slaap.

De Slaapoefentherapeut, als onderdeel van het zorgteam, kijkt meerdimensionaal naar slaapproblemen. Bio- psycho- sociale- en kwetsbaarheidsfactoren beïnvloeden namelijk het kind en de slaap. Ieder kind is uniek en zijn persoonlijkheid, (hoog)gevoeligheid, prikkelverwerking, lichaamsgevoel, weerbaarheid zijn elementen waar de slaapoefentherapeut rekening mee houdt en handvatten voor aanreikt.

Sowieso betrekt de Slaapoefentherapeut de ouders, school en andere direct betrokken in het proces naar beter slapen. Indien het nodig blijkt te zijn dat meerdere disciplines meedenken en meewerken aan het verhelpen van de slaapproblemen dan werkt de Slaapoefentherapeut multidisciplinair. Dit kan zijn een orthopedagoog, een psycholoog, een huisarts of kinderarts, een logopediste, een haptotherapeut etcetera.

De slaapoefentherapeut legt niet alleen theoretisch uit wat redenen of oorzaken kunnen zijn van het slechte slapen bij een kind, zij legt ook uit wat je er praktisch gedragsmatig zelf aan kunt doen. Dit is een belangrijk ingrediënt van de Slaapoefentherapie.

Zowel het kind, leerkracht, als de ouders krijgen praktische handvatten om adequaat om te gaan met het (probleem)gedrag, te ontspannen, het hoofd stil te maken, op een aangename manier voelend in het lichaam aanwezig te zijn, te focussen op prettige zaken die de slaap bevorderen, omdenken van disfunctionele gedachten naar helpende gedachten. Oftewel zowel het lijf als het brein weer in grip te krijgen ten goede van voldoende nachtrust.

Wat kunnen leerkrachten en ouders doen om de kans te vergroten op een gezonde nachtrust? Hierbij kun je denken aan ontspanningsmomenten creëren op school, de dag alvast “verwerken” ruim voordat het kind gaat slapen, tijdig opslomen in de avond, beeldschermgebruik en prikkels beperken, zorgen voor gewenste gewoontevorming waardoor slaapritueel, slaaptijden en slaapgedrag helpend zijn voor de slaap.

Het belang van een gezonde nachtrust bij kinderen is groot. Juist gezond aangeleerd slaapgedrag op jeugdige leeftijd verkleint de kans op slaapproblemen in de pubertijd en later in het leven. Hier geldt dus zeker: “jong geleerd is oud gedaan”.

Daarom zijn Slaapoefentherapie en Glos Educatief bezig met de ontwikkeling van een interventie op het gebied van rust en slaap voor het basisonderwijs. Voor het Voortgezet onderwijs is er het lespakket Charge Your Brainzzz www.chargeyourbrainzzz.nl

Verdere informatie en adressen van Kinder-Slaapoefentherapeuten: www.slaapoefentherapie.nl