Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Week van de Motoriek

5 tot en met 9 oktober

Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseert van 5 tot en met 9 oktober samen met het Ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG een themaweek om meer aandacht te vragen voor het nut en belang van Breed Motorische Ontwikkeling (BMO). Maar liefst zeven webinars behandelen interessante wetenschappelijke achtergronden en veel praktische kansen en mogelijkheden om direct met het thema BMO aan de slag te gaan.

Een van de webinars, ‘2+1+2=verbinding’ wordt gegeven op dinsdag 6 oktober van 16.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze webinar wordt in beeld gebracht hoe op de basisschool een brede en samenhangende aanpak van motorisch leren – binnen en buiten de gymles – kan worden vormgegeven aansluitend bij de curriculum ideeën van Curriculum.nu. Onder leiding van Wiebe Faber gaan verschillende sprekers van Curriculum.nu (Kirsten Keij) in op de brede aanpak van motorisch leren in Arnhem (2+1+2, Geert Geurken), de ontwikkeling van de dynamische schooldag (Wim van Gelder) en de trekkersrol van de (vak)leerkracht bij een brede aanpak. Deze webinar is uitermate geschikt voor (vak)leerkrachten en buurtsportcoaches die betrokken zijn bij bewegingsonderwijs en beweegactiviteiten op basisscholen.

Op donderdag 8 oktober van 10.00 tot 11.00 uur wordt het webinar ‘Het stimuleren van de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen’ gegeven. In dit webinar leer je meer over de motorische ontwikkeling van kinderen, worden tips en tricks uitgewisseld en doe je inspiratie op over wat jij kan doen om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Het webinar bestaat uit kennisoverdracht en een groepsgesprek. Hieraan nemen experts deel met wetenschappelijke kennis en professionals die lokaal actief zijn als buurtsportcoach of werken in de jeugdgezondheidszorg en kinderopvang. Sprekers: Jessica Gubbels (Maastricht University), Arno de Swart (Wij Buurtsportcoaches), Ellen-Joan Wessels (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Tanja Bracco Gartner (KNGU, nijntje beweegdiploma) en Rebecca Beck (Kenniscentrum Sport & Bewegen). Gespreksleider is Dorien Dijk (Kenniscentrum Sport & Bewegen). Dit webinar is geschikt voor lokaal werkende professionals die zich richten op kinderen van 0-4 jaar of hun ouders. Zij werken bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang of als buurtsportcoach.

Voor meer informatie over de Week van de Motoriek click hier.