Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

MBO Challenge voedselverspilling

Aanmelden kan tot 1 december 2023

Voor het vijfde jaar op rij is de MBO Challenge Voedselverspilling van start gegaan. Dit is een evenement waarbij MBO studenten aan de slag gaan met een verspillingsvraagstuk uit het bedrijfsleven. Dit jaar staat werken aan een duurzaam voedselsysteem centraal. Onderwijsinstellingen kunnen zich hiervoor aanmelden tot 1 december 2023. Heb je nog geen verspillingsvraagstuk maar wil je wel meedoen? Schrijf je dan toch in! Je kunt later nog een vraagstuk indienen of mogelijk is er een match voor je.

Wat is de MBO Challenge Voedselverspilling?

De MBO Challenge Voedselverspilling is een jaarlijks evenement waarbij MBO studenten aan de slag gaan met een verspillingsvraagstuk uit het bedrijfsleven. De Challenge is geschikt voor alle opleidingen, maar bijzonder interessant voor studenten met een studie in het domein van food, horeca, logistiek, retail, agribusiness, akkerbouw/veehouderij of tuinbouw. Deelname kan door alle leerjaren en alle niveaus. Het leerrendement vergroot als er langere tijd aandacht aan de challenge wordt besteed, de leermiddelen (lesbrieven en webinars) worden ingezet en de docent de DOON methode gebruikt.

Thema 2023-2024: Werken aan een duurzaam voedselsysteem

Voor editie 2023–2024 is het thema van de Challenge verbreed naar ‘Werken aan een duurzaam voedselsysteem’. Dit nieuwe thema biedt, naast het tegengaan van voedselverspilling, ruimte om breder te kijken naar het hele voedselsysteem. Van voedselproductie tot voedselconsumptie. Op diverse plekken in dit systeem is ruimte om te werken aan verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan: voedselproductie (land- en tuinbouw en veehouderij), voedsel(voor)bereiding (van groothandel tot horeca en thuisbereiding), voedsellogistiek (van transport tot op- en overslag), voedseltechnologie (innovatie in voedsel). Maar denk ook aan nieuwe vormen van voedselproductie en -bereiding die ontstaan vanuit de eiwittransitie (o.a. precisie fermentatie). We hopen met deze verbreding meer ruimte te bieden aan scholen om deel te nemen aan de MBO Challenge!

Praktische info voor docenten

Het aanmelden van de studenten gebeurt door de docenten via de website. De studenten gaan minimaal 10 weken aan de slag in teams van tussen de 3 en de 5 personen en leveren uiteindelijke een film en een notitie op waarbij duidelijk wordt wat het probleem is dat ze hebben opgelost, wat de oplossing is en wat de ondernemer er aan heeft. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen en roept de winnaar uit. Onderaan dit bericht vind je een document met daarin meer informatie over o.a. de inhoud van de opdracht en de beoordelingscriteria.

Tot maart 2024 werken studententeams aan voedselverspillingsvraagstukken van bedrijven en organisaties en denken na over innovaties die bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling. Een deskundige jury beoordeelt de ingediende cases. Genomineerde teams worden uitgenodigd voor de finale. In april 2023 vindt het eindevent plaats, de datum wordt nog bepaald.

Je klas aanmelden kan hier.