Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuw protocol voor MBO-scholen: wat te doen na (poging tot) zelfdoding van een student

In opdracht van ZonMw ontwikkelde het Trimbos-instituut samen met MBO-scholen het Protocol na een (poging tot) zelfdoding van een student, gebaseerd op de kennis en ervaring uit de eerdere projecten, beschikbare (inter)nationale protocollen en interviews. 113 Zelfmoordpreventie, de MBO Raad, GGD Hart voor Brabant, GGZ Oost Brabant en Stichting School & Veiligheid adviseerden hierbij.

Het Protocol na een (poging tot) zelfdoding van een student ondersteunt MBO-scholen in een zo goed mogelijke communicatie na een (poging tot) zelfdoding van een student. Hoewel het protocol met en voor MBO-scholen is ontwikkeld, is het tevens, met enkele aanpassingen, bruikbaar voor andere scholen.

Acties, voorbeeldteksten, communicatierichtlijnen en tips

Het protocol bestaat uit twee uitgebreide lijsten van concrete acties na een zelfdoding van een student en na een poging tot zelfdoding. Voor een zelfdoding beschrijft het protocol de acties voor de situaties: direct na de melding van het incident, nog op dezelfde dag, tussen overlijden en de uitvaart, na de uitvaart en op de lange termijn. Bij de verschillende acties staan aandachtspunten, instructies en tips.

Meerdere hulpmiddelen in het protocol bieden extra verdieping en ondersteuning bij de acties uit het protocol. Denk aan communicatierichtlijnen, voorbeeldteksten, adviezen over hoe een klassengesprek te voeren of het personeel in te lichten en hoe om te gaan met (sociale) media. De school kan het protocol ter voorbereiding op maat maken. Een (poging tot) zelfdoding komt altijd onverwacht en een goede voorbereiding is dan zeer waardevol. Zo wordt de school aangespoord om alvast te noteren wie welke actie uitvoert, wie onderdeel uitmaakt van het crisisteam en om contact op te nemen met relevante externe partijen.

Inhoud Protocol

 • Voorbereidende acties om het protocol op maat te maken voor de school
 • Hulpmiddelen voorbereidende acties
  • Stel het crisisteam samen
  • Relevante externe partijen in kaart brengen
 • Overzicht alle acties na zelfdoding van een student
 • Protocol na zelfdoding van een student
 • Overzicht van alles acties na poging tot zelfdoding van een student
 • Protocol na poging tot zelfdoding van een student
 • Hulpmiddelen voor protocollen
  • Omgaan met de media
  • Richtlijn communicatie bij zelfdoding
  • Informeer, instrueer en ondersteun het personeel
  • Informeer en ondersteun studenten
  • Mogelijke reacties van studenten op het nieuws: hoe kan je hiermee omgaan?
  • Informeer en ondersteun ouders van klasgenoten en andere studenten
 • Voorbeeldteksten
  • Voorbeeldtekst aan ouders: oorzaak van overlijden mag wel vermeld worden
  • Voorbeeldtekst aan ouders: oorzaak van overlijden mag niet vermeld worden
  • Voorbeeldtekst aan andere studenten dan klasgenoten
  • Voorbeeldtekst aan studenten en schoolpersoneel met terugkoppeling

MBO-scholen kunnen het 'Protocol na (poging tot) zelfdoding van een student' gratis downloaden. Ook andere scholen kunnen gebruik maken van dit protocol na enige aanpassingen. Het Trimbos-instituut raadt scholen aan om alvast met de voorbereidende acties aan de slag gaan en het protocol te delen binnen de school. Zo is de school beter voorbereid als er een zelfdoding of poging daartoe plaatsvindt.