Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Nieuw van Welbevinden op School: Inspiratiekaart voor het mbo

Wil je meer aandacht voor het thema welbevinden binnen jouw mbo, maar weet je nog niet precies wat de volgende stap is voor jouw school? Om je op weg te helpen, ontwikkelde Welbevinden op School een ‘inspiratiekaart’ met goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast vind je er links naar concrete tools en tips om zelf mee aan de slag te gaan.

Studenten ontwikkelen zich het beste als het goed met ze gaat. Als hun mentale gezondheid goed is, ze zichzelf kunnen zijn en ze zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen in een kansrijke omgeving. Kortom: als zij een hoge mate van welbevinden ervaren. Om het welbevinden van studenten in het mbo te vergroten is een integrale aanpak nodig.

Inspiratie voor welbevinden in het mbo

Als je op jouw mbo-school integraal wil werken aan welbevinden hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Op de inspiratiekaart Werken aan welbevinden in het mbo vind je volop tips en goede praktijkvoorbeelden.

De inspiratiekaart sluit goed aan op de onlangs gepubliceerde ‘Checklist welbevinden op het mbo’. Hiermee breng je als eerste stap in kaart wat er al goed gaat op jouw school(locatie), en op welke onderdelen je nog winst kan behalen. Als je vervolgens wil weten hoe je de volgende stap kunt zetten, biedt de Inspiratiekaart uitkomst. Die volgt overigens de Gezonde School-pijlers (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) en sluit ook aan op de themascan van Gezonde school. Daarmee check je hoever jouw schoollocatie is met het thema welbevinden.

Gemaakt met professionals uit de praktijk

De Inspiratiekaart moet herkenning bieden en perspectief geven, een variatie van type voorbeelden bieden en gebruiksvriendelijk zijn. Daarom ontwikkelden we dit product samen met de doelgroep, op basis van gesprekken met professionals uit de onderwijspraktijk. We vroegen hen naar de actuele thema’s, uitdagingen en wensen met betrekking tot integraal werken aan welbevinden. In verschillende bijeenkomsten spraken we met docenten, coördinatoren en vertrouwenspersonen. Ook interviewden we vier mbo-professionals, die tevens coördinator, regisseur of projectleider Gezonde school en vitaliteit waren. Ook leden van de MBO Raad hebben meegelezen en feedback gegeven. Hun input voegden we samen met wetenschappelijke inzichten over effectief, integraal werken aan welbevinden in het onderwijs.

De voorbeelden in de Inspiratiekaart zijn een greep uit wat er allemaal is en al gebeurt in het mbo en is daarmee geen volledig overzicht. We zullen de voorbeelden dan ook regelmatig herzien en aanvullen.

Over Welbevinden op School en Gezonde School

Welbevinden op School is er voor scholen, gemeenten en GGD’en die het welbevinden van leerlingen en studenten in en om de school willen bevorderen. De kennis en tools van Welbevinden op School hebben hun basis in wetenschappelijk onderzoek, en helpen je snel op weg om vanuit een duurzame, gezamenlijke visie te werken aan welbevinden.

Binnen de Gezonde School-aanpak kiest een school één of meer gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Welbevinden is een van deze thema’s. De aanpak gaat uit van wat een school al doet en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Er is in samenhang op verschillende plekken in de school aandacht voor welbevinden: als inhoudelijk thema tijdens de lessen en in de fysieke en sociale omgeving, in beleid en signalering.

Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School brengt de kennis van Welbevinden op School met de Gezonde School-aanpak in de praktijk.