Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Ambassadeursgemeenten voor natuurrijke schoolpleinen

Jantje Beton en IVN Natuureducatie zoeken vijf gemeenten

Steeds meer kinderen, leerkrachten en ouders hebben behoefte aan een uitnodigende en uitdagende speel- en leeromgeving bij school. Omdat dat leuk is maar ook omdat het gezond en goed is voor mens en natuur. IVN Natuureducatie en Jantje Beton ondersteunen deze vraag in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen streven ze ernaar om met de scholen in één schoolgeneratie te zorgen voor een transitie naar een speels en natuurrijk schoolplein bij íedere school.

Een speels en natuurrijk schoolplein?

Het is de droom van de initiatiefnemers dat in 2030 elk schoolplein in Nederland een plek is waar:

1. de natuur is teruggebracht in de dagelijkse speel- en leeromgeving van kinderen;

2. de inrichting uitdaagt om meer en gevarieerder te bewegen en te spelen;

3. leerlingen 25% van de lessen buiten krijgen;

4. ook buiten schooltijd gebruik van wordt gemaakt door kinderen en buurtbewoners.

Wil jouw gemeente dit ook?

Wordt dan ambassadeur! De initiatiefnemers zijn op zoek naar vijf gemeenten die deze droom delen en willen helpen om andere gemeenten te inspireren om uiteindelijk alle scholen in Nederland te voorzien van een speels en natuurrijk schoolplein. Want waar de initiatiefnemers, mede dankzij de inzet van gemeenten, op veel plekken gelukkig al fantastische schoolpleinen hebben zien ontstaan, zijn er nog te veel pleinen die voornamelijk bestaan uit grijze tegels. Met vijf ambassadeursgemeenten werken de initiatiefnemers toe naar een aanpak om scholen structureel te ondersteunen bij de inrichting en inzet van het schoolplein voor spelen, bewegen en leren. Dat kunnen gemeenten zijn die zelf al aan de slag zijn gegaan met een eigen aanpak, maar ook gemeenten die pas net begonnen zijn om hun ambities voor schoolpleinen waar te maken.

Wat bieden de initiatiefnemers de ambassadeursgemeenten?

  • € 50.000 budget (incl. BTW) voor fysieke transformatie van schoolplein(en) in wijk(en) met lage SES-kenmerken, die m.b.v. de aanpak worden gerealiseerd.
  • Procesbegeleiding en expertise op het gebied van ontwerp, participatie, uitvoering en het gebruik van het plein.
  • Zichtbaarheid als schoolpleinambassadeur richting andere gemeenten en overheden d.m.v. een beeldrapportage.
  • · Uitwisseling met de andere ambassadeursgemeenten.

Wat wordt jouw rol als ambassadeursgemeente?

Als bestuurlijk en ambtelijk ambassadeur vragen de initiatiefnemers u om de reeds bestaande aanpak en leerpunten m.b.t. schoolpleinen met hen te delen, dan wel tijd en ruimte te bieden om samen een aanpak te formuleren en te toetsen. Om dit ook in de praktijk te zien, lopen/kijken de initiatiefnemers graag mee bij het proces dat met één of meerdere scholen wordt doorlopen. De aanpak die hieruit voortkomt willen ze graag bij zoveel mogelijk gemeenten onder de aandacht brengen. Daarom brengen ze de aanpak in beeld. De ambassadeursgemeenten dragen bij aan het verspreiden hiervan door de aanpak en ambities te delen en door zelf het goede voorbeeld te geven. De vijf ambassadeursgemeenten tekenen een intentieverklaring om de aanpak op lange termijn op meerdere scholen toe te passen en hiervoor beleid te ontwikkelen (incl. financiën en inzet). Het ondertekenen wordt op een feestelijke manier gevierd met de staatssecretaris.

Selectie en tijdspad

Je kunt je als gemeente aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen op: www.gezondeschoolpleinen.nl/gemeenten

Op 14 november sluit de aanmeldperiode. Eind november worden vijf ambassadeursgemeenten geselecteerd op inhoud en enkele meer praktische punten, zoals spreiding, beschikbaarheid en variatie in de thema’s.

Het tijdspad ziet er globaal als volgt uit:

• 14 november: sluiting aanmeldperiode

• Eind november: bekendmaking ambassadeursgemeenten

• December: kennismakingsgesprek met ambassadeursgemeenten

• Januari t/m juli 2023*: formuleren aanpak (meelopen, proces in beeld brengen etc.)

• Juli t/m oktober 2023*: tekenen intentieverklaring, delen aanpak, afronding

• November 2023: uiterlijke oplevering schoolplein(en) (besteding 50.000 euro)

* In januari, mei en september is er een bijeenkomst met alle 5 ambassadeursgemeenten om gezamenlijk aan de aanpak te werken en kennis en ervaringen uit te wisselen.