Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Het Hooghuis opent het ‘Groene Schoolplein’

Een gezonder leefklimaat voor leerlingen van locatie West

Bij Het Hooghuis locatie West in Oss vond donderdag 27 augustus een bijzondere handeling plaats. Om leerlingen bewust te maken van het effect van een gezond leven, werd het ‘Groene Schoolplein’ geopend. Een bord op het schoolplein duidt de achterliggende motivatie: ‘Wij houden van een groen en veilig schoolplein. Beweeg veilig, beweeg samen, beweeg respectvol en beweeg met energie.’

De vier beweegregels op het bord zijn een stimulans voor een gezonde leefstijl, vertelt Marnetta van Raak, Gezonde School-coördinator van Het Hooghuis. “Het schoolplein is compleet vernieuwd om leerlingen te stimuleren actiever te zijn en om de biodiversiteit te verhogen. Ook was een betere regenwaterafvoer noodzakelijk.”

Herinrichting

Tijdens de herinrichting in de kerstvakantie zijn alle stoeptegels vervangen door boomschors, grastegels en hard speelgras. Naast de beweegelementen op het plein, zijn bovendien zitelementen voor socialisatie bij de beplanting geplaatst. Van Raak: “Zo sporen we leerlingen niet alleen aan om meer te bewegen, maar laten we ze onbewust ook leren over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Bovendien maakt de inrichting leerlingen socialer.”

Inbreng leerlingenraad

Om het ontwerp voor het nieuwe plein vorm te geven, is de leerlingenraad van Het Hooghuis locatie West om ideeën gevraagd. Deze zijn vervolgens meegenomen in de tekeningen, aldus Van Raak. “Een werkgroep heeft de input overgedragen aan Joost van Pelt conceptontwikkelaar | totaalinrichting onderwijsinstellingen, Pieter Verbraak, Pjotr-Design en Hans Brouwers, Brouwers Groenprojecten. Nu ligt er een plein dat niet alleen voldoet aan onze doelstellingen, maar ook nog eens de gastvrijheid van de school vergroot. En het inspireert zelfs tot buiten lesgeven.”

Gezonde Schoolaanpak

Het Groene Schoolplein past perfect in de missie van Het Hooghuis: leerlingen en collega’s bewust maken van het effect van een gezond leven. Hen een voorsprong geven in de wereld van morgen. “Dat willen we bereiken door samen te leren en werken aan een gezonde leefstijl en omgeving”, vertelt Van Raak. “De Gezonde Schoolaanpak noemen we dat. Het Groene Schoolplein is daarvan een schitterende uitwerking.”

Het Hooghuis

Het Hooghuis bestaat uit zes verschillende scholen in en om Oss. Het gebouw West is een van de twee gebouwen van ZuidWest, een VMBO-B/VMBK-K school.