Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Praktijkbijeenkomsten over een gezond en duurzaam schoolgebouw

10 september in Eindhoven, 17 september in Den Haag en 18 september in Zwolle

Hoe maak je een schoolgebouw gezond en duurzaam op een betaalbare en efficiënte manier? Veel schoolbesturen en gemeenten willen aan de slag met hun schoolgebouwen. Het vertalen van deze wens naar de praktijk is vaak lastig. Tijdens de regiobijeenkomsten van het innovatieprogramma Frisse en Aardgasvrije Basisscholen kunt u meer leren over de onderwerpen die relevant zijn voor uw specifieke situatie.

Heeft u al een plan voor verduurzaming? Hulp nodig bij het opstellen van een businesscase? Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van innovatief aanbesteden? Het programma van deze middag bestaat uit een gezamenlijke opening waar een schoolbestuur en gemeente hun ervaringen uit een lopende pilot delen. Vervolgens bieden wij u mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan. Dit door twee onderwerpen uit onderstaande werksessies te kiezen:

  • Integraal aan de slag met beleid & huisvestingsplannen – Naar een Duurzaam meerjarig investeringsprogramma voor de onderwijshuisvesting hoe doe je dat? Dit vraagt partnerschap en de gezamenlijke bereidheid om afspraken te maken. Samen willen en kunnen beslissen over de inzet van beschikbare geldstromen. Welke handreikingen zijn mee te geven bij het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan (IHP) waarin ook duurzaamheidsambities zijn meegenomen?
  • Quick wins rondom energiebesparing – Welke stappen kunt u nu al zetten rondom eenvoudige vormen van energiebesparing? We gaan in op kleine ingrepen die weinig kosten. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van het energieverbruik, het minimaliseren van sluimerverbruik en het energiezuinig inregelen van de verwarming. Hiermee kan al snel zo’n 10%-20% energiebesparing worden bereikt, blijkt uit de praktijk.
  • Businesscase & bundeling geldstromen – Het onderbouwen van een beslissing om te gaan investeren, in verduurzaming van scholen, start met het inzichtelijk krijgen van wat precies de kosten en opbrengsten zijn (de businesscase). Vragen over uw lokale businesscase? Leg hem tijdens deze speeddate sessie voor aan onze experts. Zij kijken met u mee, geven u tips en handvaten om zelf verder te komen.
  • Innovatief of traditioneel aanbesteden – Is meer geld de oplossing voor alles? Hoe kunt u met alternatieve contractvormen waarde creëren in een periode van stijgende bouwkosten en krappere budgetten? Hoe zijn daarin ambities als (onderwijskundige) flexibiliteit, aardgasvrij en een gezond binnenklimaat mee te nemen? Kortom hoe kan het proces anders worden ingericht en wat levert het u op?
  • Samenwerking scholen en gemeenten verbeteren – Hoe kan je er voor zorgen dat er meer wordt gestuurd vanuit bovenliggende doelstellingen en kaders dan al direct vast te lopen in details van de techniek en de euro’s? Hoe krijg je de eigen ambitie, rol en inzet scherp? Wie staat waarvoor aan de lat? Hoe kom je tot een optimale vorm van samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur?

Tijdens de werksessie ’s staan uw vragen centraal. Bedoeling is dat u aan het einde van de middag met een antwoord op die vragen naar huis gaat. Deelname aan een praktijkbijeenkomst is gratis, u dient zich wel vooraf aan te melden. Interesse? Aanmelden kan hier!

Wilt u zich alvast voorbereiden? Kijk dan eens op onderstaande sites:

Het innovatieprogramma Frisse en Aardgasvrije Basisscholen wordt uitgevoerd door Platform 31 & Ruimte-OK.