Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

1000 watertappunten op schoolpleinen

Rijk stelt twee miljoen euro beschikbaar

Op schoolpleinen van basisscholen door heel Nederland worden in de komende twee jaar zo’n 1000 nieuwe watertappunten gebouwd. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) maakte dit vrijdag 12 april bekend. Hij geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord.

De subsidieregeling gaat in de loop van mei open en duurt twee jaar. In totaal is er 2 miljoen euro beschikbaar. De verwachting is dat het tot zo’n 1000 watertappunten leidt. Maar het kunnen er ook meer worden.
Scholen in het primair onderwijs krijgen driekwart van de kosten vergoed. Het overige deel moeten scholen zelf vergoeden. Gemeenten of bijvoorbeeld buurtverenigingen kunnen dat natuurlijk ook voor hun rekening nemen. Want een hele straat of buurt heeft iets aan een openbare watertap.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is duidelijk over het hoe en waarom van deze afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord: “Met 1000 watertaps op schoolpleinen die ook na schooltijd beschikbaar zijn voor de buurt maken we een mooie concrete stap vooruit in het terugdringen van overgewicht. Veel schoolpleinen worden ook na schooltijd gebruikt om te spelen en te sporten. Met een watertap wordt het voor spelende kinderen veel aantrekkelijker om daar water te drinken en dan snel door te voetballen. In plaats van naar de supermarkt te gaan voor een blikje.”

In het Nationaal Preventieakkoord staat onder meer opgenomen: "Daarnaast zal gestimuleerd gaan worden dat in de omgeving van mensen drinkwater makkelijker beschikbaar komt, via onder meer watertappunten op publieke plekken en in scholen."

Zo eenvoudig mogelijk

Het programma Gezonde School en Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) gaan het praktisch uitvoeren. Zo eenvoudig mogelijk, zodat het voor scholen zo weinig mogelijk administratieve lasten oplevert.

Het JOGG heeft al een eigen website over drinkwater, http://overopdrinkwater.nl. Daarop is onder meer te lezen dat kinderen jaarlijks 6 kilo suiker binnenkrijgen door het drinken van zoete drankjes. Ook bevat de site tips om over te stappen en ervaringen van leerlingen en kun je er je eigen poster maken.