Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

264 toekenningen 3e ronde Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

In maart 2021 opent de belangstellingsregistratie voor ronde 4

Maar liefst 264 schoollocaties in het PO, SO, VO en MBO kunnen gebruikmaken van ronde 3 van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. De interesse was groot; bijna 400 schoollocaties maakten hun belangstelling voor deze ronde van de regeling kenbaar. Hier hadden ze tot 16 november de gelegenheid voor. Vanwege de grote belangstelling vindt de toekenning van de stimuleringsregeling aan schoollocaties plaats op basis van criteria. In maart 2021 opent de belangstellingsregistratie voor ronde 4.

Met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen scholen makkelijker werken aan structurele aandacht voor het thema Relaties en seksualiteit. Scholen die de stimuleringsregeling toegekend krijgen ontvangen namelijk een financiële bijdrage, ondersteuning en deskundigheidsbevordering als onderdeel van de regeling. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van handige informatie, tools en erkende Gezonde School-activiteiten.

Inspiratie en voorwaarden stimuleringsregeling

Vanuit de voorgaande rondes zijn maar liefst 625 scholen aan de slag gegaan de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Zo dragen ze bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van hun leerlingen en studenten. Meer weten? Laat u inspireren door de ervaringsverhalen van andere scholen: zo ging de Entree-opleiding Curio, locatie Breda als een van de eerste MBO-scholen van start met de stimuleringsregeling en maakt het Hoornbeeck College, locatie Amersfoort gebruik van de stimuleringsregeling als aanvulling op het eigen beleid.

Entree-opleiding Curio, locatie Breda

Een van de drijvende krachten op de locatie is docent Stefanie van Dalsum: “Ik vind Relaties en seksualiteit een belangrijk onderwerp”. “We hebben op deze Curio-locatie onder andere te maken met een kwetsbare groep studenten van 16 en 17 jaar. Er is soms geen basiskennis op het gebied van seksualiteit en er zijn studenten met een andere culturele- of taalachtergrond. Sommige jongeren hebben al veel meegemaakt. Hierbij past niet alleen praktische seksuele voorlichting bij, maar ook aandacht voor weerbaarheid en meningsvorming. De bijdrage van de Stimuleringsregeling gaat ons met dat laatste hopelijk verder helpen.”

Financiële impuls

Tijdens de eenjarige opleiding krijgen alle klassen al minimaal één keer seksuele voorlichting tijdens de lessen Burgerschap. Maar als het aan Van Dalsum ligt, mag er nog meer aandacht komen voor het thema seksualiteit. De entree-opleiding van Curio in Breda behoort met de toekenning van de Stimuleringsregeling tot de eerste groep die gebruik maakt van de financiële impuls. “Het is dus nog even kijken hoe het precies moet,” zegt Van Dalsum. “Ook omdat de coronacrisis een beetje roet in het eten gooide wat betreft planning. Je kunt niet zomaar online een gesprek beginnen over zo’n onderwerp. Je moet werken aan een veilige omgeving.”

Toch heeft Van Dalsum al wel ideeën over waar het naartoe moet: “We werken nu aan een beschrijving van ons beleid op dit thema in het regelement. Daarmee wordt het voor iedereen zichtbaar, ook voor ouders. Daarnaast gebruiken we vanaf het nieuwe schooljaar lesboeken Burgerschap waarin het thema al aan de orde komt. Dat is een mooi haakje voor andere activiteiten. Het zou mooi zijn als we met de financiële bijdrage een anti-conceptie-koffer kunnen aanschaffen.”

Hoornbeeck College, locatie Amersfoort

Drie jaar geleden startte het Hoornbeeck College, locatie Amersfoort, een werkgroep Seksualiteit en Weerbaarheid om te kijken hoe het thema binnen de lessen bespreekbaar gemaakt kon worden. Ideeën van de werkgroep zijn inmiddels uitgemond in pilots, een eigen lesmethode, borging binnen het vak Burgerschap én een subsidieaanvraag bij de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Locatiemanager Wiechert Petersen: “We willen dat studenten zich van waarde voelen en weerbaar zijn, ook in relaties.”

Aan de slag met handelingsverlegenheid

Bij de Hoornbeeck-locatie wordt regelmatig een studententevredenheidsonderzoek gehouden. “Daarbij scoort ‘je veilig voelen’ altijd hoog”, vertelt Petersen. Tegelijkertijd blijkt dat onder docenten de drempel soms te hoog is om met studenten in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit(‘handelingsverlegenheid’). Hoe doe je dat goed?

Vanuit de docenten kwam daarom het initiatief om met deze drempel aan de slag te gaan. “We wilden ruimte scheppen om het te hebben over de thema's. Het liefst in een gestructureerd aanbod en op een manier waarbij studenten én docenten zich prettig voelen”, zegt Gezonde School-coördinator Marianne van den Broek.

Schoolbrede lesmethode

Na een aantal pilots is er nu de eigen, schoolbrede, lesmethode ‘Met Liefde’. Alle eerstejaars op niveau 2, 3 en 4 behandelen een blok lang diverse onderwerpen rond het thema seksualiteit. Van den Broek: “Er zijn een paar verplichte onderdelen, zoals homoseksualiteit. Verder bepalen studenten het pakket voor een groot deel zelf.”

Eigen mening

“De twee lesuren per week hebben altijd tot doel om studenten te helpen een eigen mening te vormen. Niet iedereen heeft evenveel bagage. Zo hebben we studenten met een Reformatorische achtergrond, waar dit thema niet altijd makkelijk bespreekbaar is, en jongeren die alleen varen op wat er binnenkomt op hun telefoon.”

De Hoornbeeck-locatie heeft, als aanvulling op de ingezette koers, een aanvraag gedaan bij Gezonde School. Van den Broek: “Met de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit kunnen we, bovenop ons eigen aanbod, nu ook extra activiteiten financieren. Hiermee willen we onder andere de educatieve escaperoom ‘Het Stopt bij jou!’ op onze locatie organiseren. Hierbij gaat het over sexting; het doorsturen van seksueel getinte foto’s en filmpjes. Daarnaast kijken we of we docenten (verder) kunnen trainen in hoe je seksualiteit bespreekbaar maakt in de klas.”

Curriculum uitgebreid

Petersen: “Seksualiteit is een belangrijk onderwerp. Ons MBO is de laatste stap op weg naar een volwassen leven met baan en andere verantwoordelijkheden. Studenten verdienen het om in dit thema ondersteund te worden. Ik ben graag aanjager door het thema op te laten nemen in het curriculum en door een coördinator te benoemen.”

Van den Broek: “Ik vind seksualiteit ook een erg belangrijk onderwerp, voor mijn eigen studenten en ook voor de mensen die zij weer gaan opleiden. De onderwijsassistenten die het doorgeven aan jonge basisschoolleerlingen, bijvoorbeeld. Met weerbaarheid bij leerlingen kun je niet vroeg genoeg beginnen.”