Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Aandacht voor voeding en bewegen op basisscholen werpt zijn vruchten af

Tussentijdse evaluatie Gezonde Basisschool van de Toekomst

Aandacht voor voeding en bewegen op basisscholen werpt zijn vruchten af. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie na twee jaar van acht scholen (2 Voeding-Beweegscholen, twee Beweegscholen en 4 Controlescholen) in Zuid-Limburg. De scholen nemen deel aan de Gezonde Basisschool van de Toekomst, een onderzoeksproject van Maastricht University. Aan het onderzoek deden 1676 kinderen mee.

Gewicht

Na twee jaar was de BMI van kinderen op Voeding-Beweegscholen en Beweegscholen licht afgenomen, op de Controlescholen was dit juist licht toegenomen.

Pesten

Leerkrachten geven aan dat er op de Gezonde Basisscholen van de Toekomst flink minder conflicten zijn. Op de Voeding-Beweegscholen wordt geconstateerd dat het sociale gedrag van kinderen (respect, samenspelen) is verbeterd.

Bewegen

Bij bewegen maakt het een verschil of de school een Beweegschool is of een Voeding-Beweegschool. Er is namelijk geen verschil in de tijd dat kinderen zitten tussen een Controleschool en een Beweegschool. Hetzelfde geldt voor de tijd dat kinderen licht of zwaar bewegen. Op Voeding-Beweegscholen daarentegen zitten kinderen minder en bewegen ze meer tijd licht.

Voeding

Op de Voeding-Beweegscholen is de inname van zuivel, groente en fruit tijdens de lunch bij kinderen toegenomen in vergelijking met de Controlescholen. Ook drinken kinderen meer water. Ongezond voedingsgedrag is afgenomen.

Hoe verder?

Het vierjaarsprogramma eindigt na dit schooljaar. Volgens Maartje Willeboordse, postdoctoraal onderzoek bij Maastricht University, wordt er druk gezocht naar fondsen om het initiatief voort te zetten op de scholen. Daarbij komen uiteenlopende financieringen, van ouderbijdrage tot overheid en van zorgverzekeraar tot bedrijfsleven, aan de orde.

De initiatiefnemers zouden graag zien dat het initiatief zowel in de lengte als in de breedte wordt uitgebouwd. Dat betekent niet alleen meer scholen – de ambitie vooralsnog is 40 – maar ook het betrekken van kinderopvang en voortgezet onderwijs bij deze aanpak. Ook moet het buiten (Zuid-) Limburg meer bekendheid krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen willen ze dit jaar vooralsnog drie roadshows geven door heel Nederland.