Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Alle schoolterreinen geheel rookvrij in 2020 nog niet in zicht

Onderzoek Mulier Instituut in opdracht van Trimbos Instituut

Op dit moment heeft het merendeel van de scholen in het primair onderwijs (80%), meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs (62%) en een klein deel van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (14%) een geheel rookvrij schoolterrein. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar de stand van zaken bij het rookvrij maken van schoolterreinen dat in opdracht van het Trimbos Instituut is uitgevoerd.

Volgens een amendement op de Tabakswet moeten per 1 augustus 2020 alle schoolterreinen geheel rookvrij zijn, maar niet alle schoolleiders blijken dit van plan te zijn. Genoemde redenen hiervoor zijn onder andere het niet willen opleggen van een rookverbod aan het personeel, en de verwachting dat leerlingen niet zullen stoppen met roken, maar buiten het schoolterrein gaan roken, waardoor de school geen toezicht meer kan houden.

In het onderzoek zijn schoolleiders in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bevraagd door middel van een online vragenlijst en zijn zeven aanvullende interviews gehouden met schoolleiders van mbo-instellingen die gedeeltelijk rookvrij zijn.

Andere belangrijke bevindingen zijn:

  • Steeds meer schoolleiders zijn op de hoogte van het amendement Tabakswet (78%), maar nog niet allemaal.
  • De belangrijkste motieven van schoolleiders om een geheel rookvrij schoolterrein te realiseren zijn dat ze vinden dat het de verantwoordelijkheid is van de school om een gezonde leeromgeving te bieden, dat ze het goede voorbeeld willen geven en dat roken ontmoedigen binnen het landelijk beleid past.
  • Schoolleiders van geheel rookvrije scholen hebben veelal geen ondersteuning van een externe organisatie gekregen bij de realisatie.
  • Een meerderheid van de schoolleiders van niet of gedeeltelijk rookvrije scholen heeft geen ondersteuning nodig bij het rookvrij maken van het schoolterrein.
  • Het geheel rookvrij maken van het schoolterrein (indien niet het geval) heeft bij 37 procent van de scholen in het primair onderwijs, 45 procent van de scholen in het voortgezet onderwijs en 64 procent van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (enige) prioriteit.

Lees hier de infographic Op weg naar rookvrije schoolterreinen voor de belangrijkste resultaten.

Lees hier de rapportage Op weg naar rookvrije schoolterreinen.