Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Artsen vertellen in les over voorkomen gehoorschade

Bestemd voor groep 7 en 8 basisschool

Voor groep 7 en 8 op het primair onderwijs is er via de site van VeiligheidNL een gratis interactieve les te boeken over ‘gehoor en geluid’. De commissie prevENT, onderdeel van de wetenschappelijke vereniging van KNO-artsen in Nederland, komt met een KNO-arts of arts in opleiding graag langs om de leerlingen meer te vertellen over hoe je gehoorschade kan voorkomen.

De les

De voorlichting bestaat uit een les van ongeveer 50 minuten en wordt gegeven door KNO-artsen en KNO-artsen in opleiding. Het doel is om op een leuke en luchtige manier bewustwording te creëren van de gevaren van lawaaiblootstelling. Het feit dat de les wordt gegeven door een beroepsbeoefenaar spreekt de kinderen vaak enorm aan en de lessen worden zowel door de dokters die het geven, de leerlingen als de leerkrachten als een succes ervaren.

Aanmelding

Na het invullen van het formulier op VeiligheidNL wordt er contact gezocht met een KNO-arts in de buurt. De volgende stap is dat er een inventarisatie gemaakt wordt tussen de leraar en de KNO-arts om een datum en tijd af te spreken.

Preventie gehoorschade bij kinderen

VeiligheidNL maakt zich hard voor de preventie van gehoorschade bij kinderen door hard geluid. Dat is nodig want uit onderzoek blijkt dat 1 op de 7 kinderen tussen 9 en 11 jaar al beginnend gehoorverlies heeft. VeiligheidNL werkt samen met diverse partners. Kennis over hoe vaak gehoorschade voorkomt, ontwikkelingen in risicogedrag en wat werkt in preventie, vormt de basis voor effectieve gehoorschadepreventie in Nederland. Op de site van VeiligheidNL staat ook een gehoortest voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, de Kinderhoortest.