Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Autovrije schoolstraat in Den Haag primeur voor Nederland

Proef van woensdag 18 tot en met vrijdag 27 september

De gemeente Den Haag heeft bij wijze van proef van woensdag 18 tot en met vrijdag 27 september de Abeelstraat bij de Christelijke Montessorischool ‘De Abeel’ tijdens haal- en brengtijden met een hek afgesloten voor inkomend gemotoriseerd verkeer. De gemeente Den Haag zal deze proef evalueren en op basis hiervan overwegen de proef verder uit te breiden.

Schoolstraat

Het principe van een schoolstraat is uit Italië komen overwaaien en werd voor het eerst toegepast in 1989, in de Italiaanse stad Bolzano. Daarna volgde België waar Gent de primeur kreeg. In november 2012 startte de stad met een proefproject, om van twee doodlopende straten een schoolstraat te maken. De resultaten bleken positief. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de straten zorgen voor een veiliger schoolomgeving en een vlottere doorstroming van het verkeer. 8 op de 10 ouders, leerlingen, schoolmedewerkers en buurtbewoners vinden het een goede maatregel. Meer dan 130 Vlaamse scholen hebben inmiddels een schoolstraat of hebben er vergaande plannen voor.

Speerpunt

Verbeteren van verkeersveiligheid rond scholen is 1 van de 10 speerpunten van het Haagse verkeersveiligheidsbeleid. Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit is dan ook blij met deze proef: “Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolingang vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Vooral kinderen ervaren dit als onoverzichtelijk en gevaarlijk. Door de straat dan verkeersvrij te maken hopen we het haal- en brenggedrag van ouders positief te veranderen.”