Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Basisscholen kunnen meer doen om kinderen te laten bewegen tijdens de schooldag

Het merendeel van de basisschooldirecteuren is bekend met het concept ‘de actieve schooldag’. Toch ondersteunt slechts één op de drie de implementatie hiervan. Daarnaast zetten de meeste leerkrachten wel bewegend leren in, maar doet slechts een klein deel dit dagelijks. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder directeuren en leerkrachten van vier scholenkoepels.

Bij een actieve schooldag worden leerlingen gestimuleerd om tijdens de schooldag meer te bewegen. Manieren daarvoor zijn bijvoorbeeld bewegend leren, een actieve invulling van de pauze en stimuleren dat kinderen lopen of fietsen naar school.

Bewegend leren niet structureel ingezet

Veel leerkrachten zetten bewegend leren in, maar slechts 17 procent doet dit dagelijks. Dit zijn vooral leerkrachten uit de onderbouw. De meerderheid van de leerkrachten (57%) heeft behoefte aan meer voorbereidingstijd.

Directeuren ondersteunen de inzet van bewegend leren vooral (81%) door materiaal aan te schaffen. Tijd voor voorbereiding vrijmaken doen maar weinig directeuren (6%).

Vaker bewegend leren gaat samen met betere ervaringen voor leerkrachten

Leerkrachten die dagelijks of wekelijks bewegend leren inzetten, ervaren minder vaak onrust in de klas tijdens en na een activiteit dan leerkrachten die het maandelijks of onregelmatig inzetten. Ook ervaren zij verschillende aspecten van de voorbereiding als eenvoudiger. En ze geven vaker aan veel kennis te hebben over de toepassing, effecten en implementatie van bewegend leren.

Vragenlijst onderzoek onder vier scholenkoepels

Voor dit onderzoek heeft het Mulier Instituut vragenlijsten afgenomen bij directeuren en leerkrachten van vier scholenkoepels. Van november 2022 tot en met februari 2023 hebben 66 directeuren een vragenlijst ingevuld over verschillende onderdelen van de actieve schooldag. In februari en maart 2023 hebben 531 leerkrachten een vragenlijst ingevuld over bewegend leren.

Lees de volledige bevindingen in het factsheet ‘Meer bewegen tijdens de schooldag’.