Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Basisscholen moeten verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs geven

Overgangsperiode van drie jaar

Scholen in het primair onderwijs moeten verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs geven. Dat staat in een amendement van VVD en SP dat dinsdag 4 februari door de Tweede Kamer is aangenomen. De scholen krijgen een periode van drie jaar om het in orde te maken.

Door de verplichting van minimaal twee uur bewegingsonderwijs als ‘deugdelijkhheidseis’ in de wet op te nemen, willen Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) komen tot een ‘steviger fundament voor voldoende en goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen’, zo schrijven ze in het amendement.

De indieners van het amendement onderschrijven de inspanning die scholen momenteel al leveren om de twee uur bewegingsonderwijs per week te halen, maar zien dat dit nog niet overal lukt. Om scholen de mogelijkheid te geven om zich aan te passen aan de nieuwe deugdelijkheidseisen, regelt het amendement dat de minimale norm van twee uur bewegingsonderwijs pas drie jaar na inwerkingstelling van deze wet als deugdelijkheidseis gaat gelden. Hiermee geven de indieners meer ruimte aan scholen om aan de deugdelijkheidseis te voldoen en aan gemeenten om hiervoor de benodigde faciliteiten te regelen. Om extra ruimte aan scholen te geven, willen de indieners met dit amendement benadrukken dat bewegingsonderwijs wordt gegeven in een gymlokaal, tenzij een andere locatie geschikt is om de kerndoelen c.q. bouwstenen van het bewegingsonderwijs c.q. leergebied bewegen en sport te behalen.