Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Behoefteonderzoek Gezond Schoolplein

Onderzoek Jantje Beton en IVN

Jantje Beton en IVN willen graag weten wat jouw houding is ten aanzien van een Gezond Schoolplein en hoe zij scholen zouden kunnen ondersteunen om ook een Gezond Schoolplein te realiseren. De antwoorden op deze vragen gebruiken zij om in 2020 het beschikbare ondersteuningsaanbod voor scholen op jullie wensen aan te passen.

Een Gezond Schoolplein is volgens Jantje Beton en IVN een groen, natuurlijk en uitdagend schoolplein voor buitenlessen, maar ook geschikt om te spelen en te bewegen. In de enquête vragen ze aan de scholen of ze – op basis van bovenstaande omschrijving – van mening zijn dat ze een ‘Gezonde Schoolplein’ hebben. Vervolgens is de vraag of ze een Gezond Schoolplein willen en wat daarvoor de voornaamste reden is. Ook moeten deelnemers een beeld geven van hun huidige schoolplein en vermelden wat ze – naast geld – nodig hebben om een Gezond Schoolplein te realiseren.

De vragenlijst staat open tot en met 5 oktober 2019.

Op de foto het Gezond Schoolplein van De Kleine Vliegenier in Utrecht. Bron: Jantje Beton.