Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Bijna 100 sport- en beweeguitdagingen van ouders

Kenniscentrum Sport deed oproep onder ouders met kinderen tot 12 jaar

Het Kenniscentrum Sport riep via social media ouders op om de vragen die bij hen spelen met betrekking tot bewegen van hun kinderen met hen te delen. Het Kenniscentrum kreeg in een maand 87 vragen binnengekregen van ouders met kinderen tot 12 jaar.

Waar hebben ouders vragen over?

Het blijkt dat ouders vooral op zoek zijn naar tips om bewegen te stimuleren en naar kennis over wat goed is voor de ontwikkeling van hun kind met betrekking tot sport en bewegen. De meeste vragen hebben ouders over:

  • Sporten. Zoals: hoeveel moeten kinderen sporten en vanaf welke leeftijd is sporten geschikt?
  • Buiten spelen. Zoals: hoe stimuleer je kinderen om buiten te spelen met slecht weer en hoe ga je om met het gevoel van onveiligheid buitenshuis?
  • Balans gezin/ werk/ sport. Zoals: de uitdaging dat sporttijden en werktijden samenvallen of dat kinderen op verschillende locaties op hetzelfde moment moeten zijn.
  • Stimuleren en motiveren. Denk aan kinderen die met tegenzin met hun ouders mee gaan fietsen of het motiveren van kinderen na een schooldag om iets actiefs te gaan doen.
  • Beeldscherm. Ouders zijn bijvoorbeeld op zoek naar games die bewegen stimuleren en naar tips om kinderen van de bank naar buiten te krijgen.
  • Beweegrichtlijnen. Ouders willen bijvoorbeeld weten hoeveel beweging peuters nodig hebben en of het uitmaakt hoe een kind beweegt (spelen, sporten et cetera).

Nu al wat tips?

Kijk op allesoversport.nl voor tips en kennis over bewegen en sporten:

Wat gaat Kenniscentrum Sport doen?

Naar aanleiding van dit kleinschalige onderzoek, gaat Stichting Opvoeden een vervolgonderzoek doen onder hun ouderpanel. Dit zal leiden tot nog meer inzicht in de beleving, uitdagingen en vragen van ouders, zodat wij vervolgens passende tips kunnen geven. De resultaten van dit vervolgonderzoek komen in de tweede week van mei beschikbaar.