Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Challenge Duurzaamheid in het onderwijs

Inzenden kan tot en met 19 april 17.00 uur.

Vind je duurzaamheid belangrijk? Heb jij dé oplossing om jouw school groener te maken? Of droom je van een school waar iedereen kan bijdragen aan een duurzame toekomst? Doe dan mee aan de Challenge Duurzaamheid in het onderwijs, een initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW), Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur & Waterstaat(I&W) en Economische Zaken en Klimaat (EZK). Inzenden kan tot en met 19 april 17.00 uur.

Wie mag er mee doen?

De challenge is gericht op scholieren van basisscholen en middelbare scholen in Nederland. De organisatie moedigt docenten en ander onderwijspersoneel ook aan om hun creatieve voorstellen in te dienen. Er is ook een challenge voor het vervolgonderwijs, zie deze link voor meer informatie.

Waar is de challenge naar op zoek?

De challenge wil nieuwe ideeën van jullie om de school duurzamer te maken. Ideeën kunnen ook gaan over hoe we meer bewust worden of leren over duurzaamheid. Een nieuw idee betekent dat het nog niet op jouw school bestaat of wordt uitgevoerd. Je gaat op korte termijn aan de slag. Jouw idee is uiterlijk in december 2024 opgestart en in het schooljaar 2024-2025 uitgevoerd. Je kan dus denken aan het organiseren van een activiteit, project en/of scholierenplatform waarbij duurzaamheid centraal staat.

Hier zijn een aantal voorbeeldthema's waar de ideeën mee te maken kunnen hebben:

 • Voedselverspilling voorkomen
 • Hergebruik / reparatie
 • Minder afval
 • Waterbesparing
 • Meer groen in en om de school
 • Leren over klimaat en duurzaamheid
 • Lokale voedselproductie

Jouw idee mag ook vallen onder een ander thema!

Waar is de challenge niet naar op zoek?

De challenge zoekt niet naar aanpassingen aan het gebouw, zoals zonnepanelen, warmtepompen of andere technische installaties. Daar zijn al andere subsidies en initiatieven voor.

Wat is er te winnen?

Jouw school wint een bedrag om, samen met jou, jouw project uit te voeren:

 • Voor de basisschool: 10 winnaars: €2.500 per inzending.
 • Voor de middelbare school: 8 winnaars: €3.125 per inzending.

Daarnaast ontvangen de winnende scholieren het certificaat ‘Duurzaamheidstalent van het onderwijs’ tijdens de prijsuitreiking. Dit certificaat is ondertekend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de andere deelnemende ministeries.

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de inzendingen kijkt de jury naar de volgende criteria:

 • Impact: De mate waarin het idee een bijdrage levert aan duurzaamheid op school.
 • Creativiteit: de mate waarin het een nieuw, uniek idee is.
 • Plan van aanpak: hoe duidelijk wordt het idee omschreven?
 • Het betrekken van (mede)scholieren.
 • En als laatste: hoe kan het idee ook het volgende schooljaar worden uitgevoerd?

In de inkooptechnische bijlage worden deze criteria nader toegelicht.

Tijdlijn

 • 3 april van 14.30 tot 16.00: digitaal inloopspreekuur 'Van idee naar plan van aanpak' (niet verplicht)
 • 19 april om 17:00: deadline challenge (inleveren voorstel initiatief)
 • 17 mei: bekendmaking uitslag en hiermee winnende partijen
 • Eind mei: prijsuitreiking en ondertekening overeenkomst door winnende partijen en opsturen uittreksel van de Kamer van Koophandel door de winnende partijen.

Voor meer informatie click hier.