Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Dag voor Lichamelijke Opvoeding 2019

Thema dit jaar: ‘Jong vaardig: zin in bewegen!’

Op 13 maart organiseert de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) de tweede editie van de Dag voor Lichamelijke Opvoeding. De dag vindt plaats in De Maaspoort in Den Bosch.

De KVLO is dé vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding èn combinatiefunctionarissen onderwijs en sport. Bovendien is de KVLO hét kenniscentrum op het gebied van bewegen en sport in en rondom de school.

De Dag voor Lichamelijke Opvoeding is bedoeld voor leden van de KVLO en voor andere belanghebbenden bij het vakonderwijs. De focus van de conferentie is het presenteren van nieuwe (wetenschappelijke) kennis over goed leren bewegen, onder de noemer ‘Jong vaardig: zin in bewegen!’. De Dag voor LO 2019 is een uitgelezen gelegenheid om de vakwereld op de hoogte te brengen van nieuwe inzichten en praktijkkennis door middel van een presentatie of themasessies.

Met het thema Jong vaardig haakt de KVLO in op het vorig jaar gestarte Sportakkoord, waarmee ook gemeenten dit jaar aan de slag gaan. Ook keynote-sprekers Kristine De Martelaer en Richard Bailey gaan het hierover hebben.

Kristine De Martelaer laat als bijzonder hoogleraar voor KVLO en Hogescholen haar licht schijnen over de actuele stand van zaken in het LO-onderzoek.

Richard Bailey is wetenschappelijk adviseur van UNESCO en de internationale raad voor de wetenschap van LO en sport ICSSPE. Hij is in Nederland onder meer bekend van zijn vertaling van het Human Capital Model naar bewegen en LO. Zijn onderzoek onderstreept dat er een sterk verband is tussen beweegvaardigheid, plezier, motivatie en (blijvend) meedoen aan bewegen en sport. Kortom hoe vaardiger, hoe meer zin in bewegen!

Hieronder een overzicht van een aantal van de presentaties en themasessies:

 • Motiveren kan je leren! Over de ontwikkeling van een online leeromgeving om motiverende stijl van LO-docenten te optimaliseren
 • Motiverend bewegingsonderwijs in het VO: de noodzaak, de leerlingverschillen en de aanpak
 • Inspireren en bewegen: aan de slag met ondersteunende rollen in de les LO
 • Differentiëren met expliciete en impliciete motorische leermethoden (mix theorie/praktijk)
 • Jong, maar niet bewegingsvaardig, wat nu?
 • Bewegen kun je leren - doe je mee? (mix theorie/praktijk)
 • Risicovol spelen; grensverleggend? (mix theorie/praktijk)
 • De effecten van extra uren bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
 • Persoonlijke en sociale ontwikkeling d.m.v. leren regelen: vakleerkrachten PO aan het woord
 • Leren zelfreguleren in het bewegingsonderwijs
 • Het digitale portfolio binnen het bewegingsonderwijs
 • Examenvak BSM, een intrinsieke keuze
 • Ruis in de gymles
 • Groepsvorming en Analyse groepsdynamiek (mix theorie/praktijk)
 • Lichamelijke en seksuele integriteit in de LO: definitie en betekenis voor de praktijk
 • Physical Literacy en curriculum.nu - aanvullende of elkaar uitsluitende perspectieven?
 • Veiligheid en Aansprakelijkheid
 • Arbeidsvoorwaarden bij uitzendconstructies binnen het bewegingsonderwijs

Voor een volledig programma inclusief aanvangstijden click hier.

Voor inschrijven click hier.