Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

De effecten van een halfjaar gezonde schoollunch

Op 24 september vond het eindsymposium van het project De Gezonde Schoollunch plaats. Tijdens het symposium werden de projectresultaten besproken. Ook kwamen aan de hand van interactieve break-outsessies een viertal vragen aan de orde.

Hieronder vind je de belangrijkste bevindingen

Wat ging goed?

 • Kinderen zijn gezonder gaan lunchen
 • Kinderen, ouders en leerkrachten waren positief
 • Variatie van de lunch werd gewaardeerd
 • Alle kinderen konden uit hetzelfde kiezen
 • Leveren van een schoollunch was logistiek goed haalbaar

Wat ging minder goed?

 • Moeilijk om de schoollunch in het huidige pauzerooster te passen
 • Menucyclus werd niet altijd goed gevolgd
 • Sommige producten vonden de kinderen minder lekker
 • Bestelsysteem werd als moeilijk ervaren

Conclusies

 • Kinderen zijn gezonder gaan lunchen door een gezonde schoollunch
 • De schoollunch werd door de kinderen, leerkrachten en ouders positief ontvangen
 • De schoollunch is logistiek goed uitvoerbaar

Aanbevelingen

 • Betrek de kinderen en ouders actief bij de menuplanning
 • Aanpassing van het huidige pauzerooster is nodig
 • Structurele hulp voor scholen bij de lunch is essentieel
 • Combineer de schoollunch met het verhogen van voedselvaardigheden
 • Aanvullende financiering van de schoollunch is randvoorwaarde

De volgende vier vragen kwamen aan de orde

1. Hoe kunnen we zorgen voor voldoende draagvlak van ouders voor een gezonde schoollunch in Nederland?

De antwoorden

 • Benoem de voordelen
  • Geen broodtrommels klaarmaken dus meer rust aan de ontbijttafel
  • Elk kind toegang tot een voedzame maaltijd
  • Nieuwe smaken leren kennen
  • Sociaal momentje
  • Geen onderscheid tussen broodtrommels
 • Luister naar ouders, laat zien hoe het werkt en dwing nooit om mee te doen
 • Thuis ook makkelijker om gezond te eten
 • Meer tijd in de ochtend

2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een gezonde schoollunch de werkdruk van leerkrachten niet verder verhoogt en mogelijk zelfs doet afnemen?

De antwoorden

 • Zet betaalde krachten in
 • Laat kinderen helpen met het klaarmaken, uitdelen en opruimen van de lunch
 • Integreer de educatieve kant van de schoollunch in het lesprogramma

3. Hoe kunnen we een gezonde schoollunch voor ieder kind in Nederland betaalbaar maken?

De antwoorden

 • Financiering vanuit de overheid
 • Doe het samen
 • Koop lokaal en gezamenlijk in
 • Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

4. Hoe kunnen we zorgen voor draagvlak voor een gezonde schoollunch bij de politiek?

De antwoorden

 • Gemeenten kunnen inhaken op gezonder voedsel- en landbouwbeleid van EU en Nederland
 • Je kunt het ook zien als een stukje verantwoord ondernemen
 • Zorg voor wetenschappelijke onderbouwing
 • Gezonde schoollunch moet in de partijprogramma’s komen