Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

De overeenkomsten tussen genomineerde sportieve basisscholen

Op 23 maart werden CBS Het Lichtpunt uit Rhoon en SO de Hertog uit Tiel uitgeroepen tot respectievelijk ‘Sportiefste Basisschool van Nederland’ en ‘Sportiefste SO-school van Nederland’. Samen met de andere vier genomineerde scholen hebben ze een aantal zaken gemeen, vertelt een artikel op Alles over Sport, een onderdeel van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Het thema van de verkiezing van 2022 was ‘2+1+2’. Met dat concept streef je naar minimaal 2 uur bewegingsonderwijs voor leerlingen, plus 1 uur extra bewegen tijdens schooltijd, plus nog 2 uur naschools beweegaanbod per week. Alle genomineerde scholen hadden een sterke invulling van dit concept.

Daarnaast hadden deze beweegrijke scholen onder andere het volgende gemeen:

  • Alle scholen hebben een brede visie op bewegen. Bewegen wordt ingezet voor de motoriek, voor sociale vorming (omgang met elkaar) én voor persoonlijke ontwikkeling (welbevinden).
  • Deze scholen maakten een bewuste keuze voor de dynamische schooldag. Met als meest genoemde argumenten: meer plezier op school én de kinderen werken na het bewegen geconcentreerder aan de kernvakken.
  • De directies kozen vanuit een duidelijke visie voor meer bewegen op school. Zij zorgen voor genoeg formatie voor vakleerkrachten en de groepsleerkracht krijgt ruimte voor experimenteren met bewegend leren.
  • De vakleerkracht vervult een ondersteunende rol als inspiratiebron voor groepsleerkrachten, voor bewegingsactiviteiten in de klas en buitenspeelactiviteiten.
  • De buurtsportcoach (soms is dit de vakleerkracht) staat in nauw contact met deze scholen. Zo krijgt hij of zij makkelijker een band met de kinderen, om hen vervolgens te stimuleren richting naschools aanbod.
  • Opvallend was dat een aantal scholen met juniorcoaches werkt. Dit zijn de kinderen uit de bovenbouw die assisteren tijdens gymlessen, of bij buitenspelen van jonge kinderen.

Over de verkiezing Sportiefste School van Nederland

Elk jaar organiseert de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) met NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen en Special Heroes de verkiezing voor de Sportiefste School van Nederland. Alle scholen voor regulier en speciaal onderwijs kunnen meedoen. Doel van deze verkiezing is het waarderen van scholen en vaksecties die een buitengewoon goed of innovatief aanbod van bewegen en sport hebben voor hun leerlingen. En het inspireren van andere scholen met deze ‘best practices’. Het ene jaar staat het basisonderwijs centraal, het andere jaar het voortgezet onderwijs. Een deskundige vakjury toetst het sport- en beweegbeleid en -aanbod.