Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

De Week van de Mediawijsheid

Thema dit jaar: Samen Sociaal Online

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee weerbaarder en digitaal vaardiger.

Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van digitale media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar ons leven in die online wereld staat ook onder druk. Waar we via smartphones, tablets en computers voortdurend met elkaar in verbinding staan, maken we ons zorgen over toenemende polarisatie (SCP, 2019). Waar alle kennis van de wereld binnen handbereik ligt, is het door een groeiende hoeveelheid desinformatie moeilijk te beoordelen of iets echt waar is. En waar we ons online vrij kunnen bewegen, voelt het daar soms niet veilig door haat en cybercriminaliteit.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online wereld een fijne plek blijft. Een plek waar we naar elkaars mening luisteren en we onze waarden kunnen naleven. Een plek waar we letten op hoe onze boodschap bij de ander overkomt en elkaar de ruimte geven om anders te denken. Ook een plek waar we elkaar helpen, voor elkaar opkomen en ingrijpen als we zien dat er iets misgaat. Op die manier blijft de online wereld voor iedereen en van iedereen.

De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat in het teken van: Samen Sociaal Online. Samen staan we stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. Tijdens deze campagne wordt ruimte gemaakt om hierover met elkaar in gesprek te gaan en krijg je handvatten om jezelf of een ander mediawijzer te maken. Zo worden we allemaal een stukje weerbaarder en digitaal vaardiger.

Aan de slag met mediawijsheid in de klas

Veel scholen zien het als hun opdracht om leerlingen mediawijs te maken. De Week van de Mediawijsheid is daarom het uitgelezen moment om extra aandacht te besteden aan het online gedrag en mediagebruik van leerlingen.

De Week van de Mediawijsheid heeft ideeën en tips voor het onderwijs op een rijtje gezet voor het:

  • Primair Onderwijs
  • Voortgezet Onderwijs
  • MBO, HBO en Universiteit
  • Speciaal Onderwijs