Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Drie stimuleringsregelingen Gezonde School

Belangstelling kenbaar maken kan tot en met 19 april

Wil je aan de slag met een gezonde leefstijl op jouw school en ontvang je hierbij graag een extra impuls? Bijvoorbeeld rond het welbevinden van leerlingen en studenten, zodat zij goed in hun vel zitten in coronatijd? Om scholen in het PO, SO, VO en MBO te stimuleren om te werken aan een gezonde leefstijl, openen drie stimuleringsregelingen: Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022, Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en Subsidie Watertappunten. Tot en met 19 april kun je als school(locatie) belangstelling voor één of meer regelingen kenbaar maken.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022

Wil je dat aandacht voor een gezonde leefstijl op jouw school een vanzelfsprekendheid wordt? Het ondersteuningsaanbod Gezonde School kan je hierbij helpen. Zodat je bijvoorbeeld gericht en systematisch aandacht kunt besteden aan een thema als Bewegen en sport of Fysieke veiligheid. Juist nu, in coronatijd!

Waaruit bestaat het ondersteuningsaanbod Gezonde School?

Bij toekenning ontvangt jouw school:

 • een bedrag van € 3.000,- te besteden aan:
  • de vergoeding taakuren van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator;
  • de inzet / aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten;
  • de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School;
  • het volgen van de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School.
 • scholing van de Gezonde School-coördinator van jouw school.
 • gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Wat ga jij doen?

In het schooljaar 2021-2022 ga je aan de slag met één of meer van de volgende thema’s:

 • Voeding
 • Bewegen en sport
 • Welbevinden
 • Roken-, alcohol- en drugspreventie
 • Fysieke veiligheid
 • Milieu en natuur

Je brengt vervolgens structuur aan in wat je al doet. De Gezonde School-aanpak helpt hierbij. Je kiest een thema dat aandacht krijgt in de lessen, je stimuleert gezond gedrag in de schoolomgeving, je maakt afspraken over hoe je gezondheids- of leefstijlproblemen signaleert en je legt alle afspraken vast in het schoolbeleid. Zo krijgt een gezonde leefstijl een plek in het DNA van de school.

Meer weten?

Kijk hier voor alle voorwaarden, belangrijke data en andere praktische informatie over het ondersteuningsaanbod.

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit (ronde 4)

Vroegtijdig aandacht besteden aan relaties en seksualiteit in de klas draagt bij aan een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling van je leerlingen en studenten. Het bespreekbaar maken van dit thema is niet voor iedereen altijd even makkelijk. De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is er om de betrokken professionals op de school hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

Waaruit bestaat de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit?

Bij toekenning ontvangt jouw school:

 • een financiële bijdrage van €5.000,- te besteden aan:
  • de vergoeding taakuren van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator;
  • de inzet / aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten;
  • de inzet van facultatieve onderdelen zoals teamtrainingen of ouderaanbod.
 • scholing voor de Gezonde School-coördinator van jouw school.
 • tot 20 uur begeleiding van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Meer weten?

Kijk hier voor alle voorwaarden, belangrijke data en ervaringsverhalen van scholen over de stimuleringsregeling.

Subsidie Watertappunten (ronde 3)

Het Nederlandse kraanwater behoort tot het beste ter wereld. Om het drinken van kraanwater op meer scholen te stimuleren, is er de subsidie Watertappunten. Kraanwater als gezonde dorstlesser draagt bij aan een meer gezonde leefstijl bij leerlingen en studenten. En met het oog op het milieu is water tappen ook nog eens een slimme keuze door vermindering van het aantal plastic wegwerpflesjes en pakjes drinken. Honderden schoollocaties kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een nieuw aan te schaffen watertappunt op school, zodat leerlingen, studenten en medewerkers altijd water kunnen tappen.

Waaruit bestaat de subsidie Watertappunten?

Bij toekenning ontvangt jouw school:

 • een vergoeding van 75% van de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud van een of twee nieuwe watertappunt(en)
  • met een maximum van €2.000,- (incl. BTW) voor een buitenwatertappunt of twee binnenwatertappunten.
  • met een maximum van €1.000,- (incl. BTW) voor een binnenwatertappunt.
 • mogelijkheid tot leasen van een watertappunt bij een leasecontract voor vijf jaar of langer.
 • mogelijke ondersteuning van de JOGG-regisseur of van de Schoolkantine Brigade.

Deze subsidie is extra interessant voor scholen die het themacertificaat Voeding van het vignet Gezonde School willen behalen. Een voorwaarde voor dit themacertificaat is dat de school een hygiënische drinkwatervoorziening heeft buiten de sanitaire ruimtes waar leerlingen, studenten en medewerkers water kunnen tappen.

Meer weten?

Kijk hier voor alle voorwaarden, belangrijke data en andere praktische informatie over de subsidie Watertappunten.

Zo maak je belangstelling kenbaar

Wil je gebruik maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit en/of de subsidie Watertappunten? Maak dan belangstelling kenbaar via Mijngezondeschool.nl. Dat kan tot en met 19 april. De volgorde van ingediende belangstelling heeft geen invloed op het toekenningsproces.

Lees voor de belangstellingsregistratie wél de voorwaarden via Gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning. Om belangstelling kenbaar te maken, log je in met het schoolaccount via Mijngezondeschool.nl, hier volg je ook de status. Bekijk ook de animatie die je wegwijs maakt in het scholendashboard.

FAQ

Q: Onze schoollocatie neemt al deel aan een stimuleringsregeling. Mogen wij ons ook inschrijven voor de nieuwe ronde?

A: Scholen die deelgenomen hebben aan voorgaande rondes kunnen opnieuw belangstelling kenbaar maken. Voor de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit geldt dat dit alleen mogelijk is als de schoollocatie is gestart met de verantwoording van de voorgaande ronde.

Q: Mag onze school(locatie) zich voor meer dan één stimuleringsregeling tegelijkertijd inschrijven?

A: Schoollocaties mogen zich voor verschillende stimuleringsregelingen inschrijven. Houd er rekening mee dat elke regeling eigen spelregels en voorwaarden heeft. De Gezonde School streeft ernaar dat zoveel mogelijk scholen gebruik kunnen maken van een regeling. Lees de voorwaarden via Gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning.

Q: Moet onze schoollocatie voor elke stimuleringsregeling een eigen contactpersoon hebben?

A: Elke school heeft één account op Mijngezondeschool.nl, gekoppeld aan een mailadres van de Gezonde School-contactpersoon. Per schoollocatie en voor bepaalde regelingen is het mogelijk om een extra contactpersoon aan te geven. Let op! Check altijd eerst bij je collega’s of er al een schoolaccount is voor Mijngezondeschool.nl.

Q: Ontvangt onze schoollocatie na toekenning direct het budget vanuit de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de subsidie Watertappunten?

A: Nee, na toekenning hiervan schieten scholen zelf de kosten voor. Vervolgens kunnen zij na de verantwoording de gemaakte kosten declareren. Let op! Zorg dat activiteiten nog niet zijn gekocht of ingezet voordat de school de bevestiging heeft ontvangen dat er gebruik kan worden gemaakt van de stimuleringsregeling!

Q: Ontvangt onze school(locatie) na toekenning direct het beschikbaar gestelde budget van het ondersteuningsaanbod Gezonde School?

A: Na de toekenning kan 40% van het subsidiebedrag gedeclareerd worden door het aanmaken van een eerste factuur. Het indienen van deze declaratie is mogelijk t/m 30 september 2021. Bij een goedgekeurde verantwoording maakt de school een tweede factuur aan waarmee de laatste 60% van het subsidiebedrag gedeclareerd wordt. Het indienen van deze declaratie is mogelijk t/m 30 september 2022.

Verlenging van openstaande regelingen

Maakt jouw school op dit moment gebruik van het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit (ronde 1 of 2), de subsidie Watertappunten (ronde 2) of Jong Leren Eten - lekker naar buiten! (ronde 2 of 3)? Dan is het vanwege de coronacrisis en sluiting van scholen mogelijk lastig om aan de voorwaarden te voldoen. Daar hebben we uiteraard alle begrip voor. Daarom krijg je extra tijd voor het uitvoeren van de activiteiten en het verantwoorden van de gemaakte kosten! De deadline voor verantwoording is verlengd tot 1 december 2021. Dit geeft jouw school extra tijd om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan en de activiteiten te verantwoorden.

De contactpersoon van jouw school heeft hierover inmiddels een bericht per e-mail ontvangen. Voor advies en ondersteuning bij het uitvoeren van de activiteiten kun je terecht bij de Gezonde School-adviseur in jouw regio.