Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

‘Een gezonde schoollunch in de praktijk’

Online symposium op donderdag 24 september 2020

Het symposium wordt georganiseerd door Eten op School en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens het symposium delen de initiatiefnemers van Eten op School de resultaten van hun onderzoek naar het draagvlak, de samenstelling, de implementatie en de effecten van een gezonde schoollunch op basisscholen in Nederland.

Daarna gaan de deelnemers in online break-out sessies in gesprek met wetenschappers, politici, mensen uit de praktijk en het publieke domein om te bespreken wat de resultaten betekenen en hoe deze ingezet kunnen worden in de praktijk.

Over Eten op School

Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam doen met verschillende partners onderzoek naar de schoollunch op de basisschool. Met kinderen, ouders, scholen en betrokken sectoren wordt onderzocht of een schoollunch haalbaar is: is er voldoende draagvlak? Hoe kan een gezonde en betaalbare schoollunch eruitzien? Twee jaar geleden (schooljaar 2017/2018) zijn onderzoekers van WUR en VU in gesprek gegaan met kinderen, ouders en schoolpersoneel. Via vragenlijsten zijn verschillende lunchconcepten voorgelegd aan kinderen en ouders. Met al deze informatie is een zelfsmeerlunch ontwikkeld. Afgelopen schooljaar (2018/2019) is onderzocht of een schoollunch bijdraagt aan een gezonder voedingspatroon en aan de leerprestaties van kinderen op de basisschool.

is
Waarom is een schoollunch belangrijk?

Stel je eens voor dat alle 1.5 miljoen kinderen op de basisschool in Nederland samen gezond zouden lunchen. Dat zou een aanzienlijke gezondheidswinst voor onze maatschappij opleveren. Er kan namelijk nog veel verbeterd worden aan het voedingspatroon van kinderen.

De meeste kinderen eten te weinig groente en fruit: volgens de Richtlijnen Goede Voeding aten bijna 4 op de 10 kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 jaar in de periode 2014/2016 voldoende fruit, en ruim 4 op de 10 voldoende groente (CBS). De aanbevolen hoeveelheid is voor 4-8 jaar 100-150 gram groente en 1,5 portie fruit, en voor 9 tot 13 jaar 150-200 gram groente en 2 porties fruit (Voedingscentrum). Verder worden er weinig volkoren producten gegeten en worden melk en yoghurt steeds vaker vervangen door suikerrijke alternatieven, zoals limonade en vruchtensap. Ook zijn er grote verschillen in de samenstelling en kwaliteit van de van huis meegebrachte broodtrommels tussen kinderen van dezelfde school en tussen scholen onderling.

Een ongezond voedingspatroon bij kinderen verhoogt het risico op het ontstaan van ziekten zoals obesitas, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten in hun latere leven. Daarnaast leidt een ongezond voedingspatroon mogelijk tot slechtere schoolprestaties. Een schoollunch zou kinderen op jonge leeftijd kunnen leren om gezond te eten. En jong geleerd, is oud gedaan!

Wat houdt het onderzoek in?

Steeds vaker wordt er op de basisschool een continurooster ingevoerd, waardoor alle kinderen op school lunchen. Is dit een mooie gelegenheid voor de invoer van een schoollunch? Op dit moment zijn er nog veel vragen over een schoollunch in Nederland. Kan dat hier? Willen we dat? En hoe zou dat er uit zien en gerealiseerd moeten worden?

Om deze vragen te beantwoorden wordt het Eten op School onderzoek uitgevoerd. Als eerste moet een schoollunch natuurlijk gezond zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de lunch past bij de verwachtingen van kinderen, ouders en scholen. Met behulp van verschillende lunchconcepten, vragenlijsten, focusgroepen en interviews is onderzocht wat de voorkeuren zijn. Een belangrijke vraag hierin is: hoe rekening te houden met verschillen in eetgedrag, voedselallergieën, geloofsovertuigingen of culturen? In het project komen ook de organisatie, logistiek en financiële zaken aan de orde.

Op basis van deze informatie is besloten om een zelfsmeerlunch te testen op basisscholen in Amsterdam, Lunteren en Vlaardingen. Hierbij wordt onderzocht wat en hoeveel kinderen gemiddeld eten van een gezonde zelfsmeerlunch. Verder bekijken we of kinderen na een gezonde lunch buiten schooltijd anders gaan eten. Dit onderzoek kan een leidraad zijn voor de implementatie van lunchconcepten op basisscholen in Nederland.

Aanmelden voor het gratis symposium kan via deze aanmeldlink.

Voor vragen over het symposium kunt u mailen naar info@etenopschool.org.