Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Effecten op bewegingsgedrag en voedingsgedrag GBT-scholen vooral thuis of op school?

Artikel Nina Bartelink in wetenschappelijk tijdschrift ‘Nutrients’

Onlangs verscheen een artikel over De Gezonde Basisschool van de Toekomst in het wetenschappelijke tijdschrift 'Nutrients'. In deze studie onderzocht de onderzoekster Nina Bartelink of de eerder gevonden gunstige effecten op bewegings-, en voedingsgedrag vooral in de thuissituatie of op de school plaatsvinden.

Ze vond dat kinderen op zowel de Gezonde Basisscholen en de Beweegscholen tijdens schooltijd meer bewogen. In de thuissetting zag ze dat kinderen op de volledige GBT-scholen hun beweeggedrag thuis niet compenseerden, terwijl de kinderen van de gedeeltelijke GBT minder actief werden thuis. Ook laten de resultaten zien dat in beide versies van GBT de effecten beïnvloed worden door kenmerken van het kind en de thuisomgeving. In het algemeen bleken de effecten op de volledige GBT groter en meer gelijk verdeeld over alle kinderen dan op de gedeeltelijke GBT. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan hier de Nederlandstalige samenvatting, of hier het Engelstalige wetenschappelijke artikel.