Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Enorme belangstelling stimuleringsregelingen voor gezonde leefstijl

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo konden afgelopen weken één of meer stimuleringsregelingen aanvragen bij Gezonde School. Nog niet eerder meldden zoveel scholen zich aan om, met behulp van deze regelingen, te werken aan een gezonde leefstijl voor hun leerlingen of studenten. Er kan op dit moment geen stimuleringsregeling meer worden aangevraagd bij Gezonde School; de belangstellingsregistratie is per 18 april gesloten.

Mentale en fysieke gezondheid belangrijk voor scholen

De stimuleringsregelingen zijn een extra impuls voor scholen om planmatig en duurzaam aan een gezonde leefstijl te werken. Iris Kummeling, programmamanager Gezonde School, is bijzonder tevreden over de enorme belangstelling: “Voor elke regeling zijn meer scholen aangemeld dan ooit. Het geeft wel aan dat het samen werken aan de mentale en fysieke gezondheid van leerlingen en studenten voor veel scholen belangrijk is. En dat ze daar graag deskundig advies, begeleiding en handige tools bij krijgen aangeboden vanuit ons programma. Samen maken we zo een gezonde leefstijl op scholen echt vanzelfsprekend.”

Toekenning van de stimuleringsregelingen

Dat scholen gemotiveerd zijn om te werken aan een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten, is te zien aan het aantal aanvragen per regeling: voor elke regeling zijn er méér aanvragen dan er budget voor is. Daarom worden er per regeling toekenningscriteria toegepast. Alle scholen die een stimuleringsregeling hebben aangevraagd ontvangen in mei bericht of ze regeling(en) krijgen toegekend. Onderwijsprofessionals kunnen de planning per regeling bekijken.

De stimuleringsregelingen die scholen konden aanvragen zijn: