Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

EU-Schoolfruit opnieuw erkend als goed onderbouwde interventie

Twintig weken gratis fruit op basisschool dankzij Europese Unie

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, dat het eten van fruit en groente op de basisschool bevordert, heeft wederom de erkenning ‘goed onderbouwd’ ontvangen van het RIVM Centrum Gezond Leven.

EU-Schoolfruit heeft de erkenning ‘goed onderbouwd’ ontvangen, omdat de Erkenningscommissie het programma een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie vindt, en het programma substantieel is doorontwikkeld sinds de vorige erkenning (2013). Hiermee blijft het programma een officiele Gezonde School-activiteit voor het thema Voeding.

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de Europese Unie.

Tijdens het programma gaan scholen ook aan de slag met educatie rondom groente, fruit en gezonde voeding, in combinatie met het lesprogramma Smaaklessen. Na de twintig weken gratis groente en fruit gaan scholen zelf verder. Dit kan bijvoorbeeld door ouders te vragen om groente en fruit mee te geven naar school. Of door een betaald schoolfruitabonnement te laten afsluiten bij een schoolfruitleverancier.

Nederland neemt in schooljaar 2018/2019 voor het tiende jaar deel aan de Europese schoolfruitregeling. De regeling heeft als doel:

  • de consumptie van groente en fruit bij schoolkinderen te stimuleren
  • kinderen gezonde eetgewoonten aan te leren
  • de afzet van groente en fruit te bevorderen


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit verzorgt de communicatie, educatie en registratie tijdens het EU-Schoolfruitprogramma. De leveranciers verzorgen de inkoop en transport van de wekelijkse levering. EU-Schoolfruit wordt ook ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Voedingscentrum.

Meer dan de helft van de basisscholen heeft al minstens één keer meegedaan aan het EU-Schoolfruitprogramma, dat loopt sinds 2011. In totaal zijn dit zo’n 5.500 scholen.

Leerkrachten geven in evaluaties aan dat na afloop van het programma meer leerlingen groente en fruit mee naar school zijn gaan nemen en dat het programma een blijvend effect heeft op de groente- en fruitconsumptie van leerlingen. Ook geven leerkrachten aan dat de leerlingen meer soorten groente en fruit kennen en dat ze meer weten over het belang van gezonde voeding.