Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Gezonde School kijkt trots terug op 2022

Gezonde School kijkt trots terug op 2022. Met gebundelde krachten is er in 2022 op ingezet een gezonde leefstijl zichtbaar en merkbaar te maken en de aandacht hiervoor nog steviger te verankeren in alle scholen binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het mbo.

Een greep uit de highlights

  • Zo’n 3.368 scholen zijn afgelopen jaar aan de slag gegaan met de Gezonde School-aanpak via een van de vier stimuleringsregelingen of hebben een vignet behaald. Dat is 39% van alle scholen in Nederland.
  • Om een impuls te geven aan het structureel aandacht geven aan gezond en veilig werken is er de nieuwe regeling Gezonde en Veilig Werken voor het mbo(middelbaar beroepsonderwijs ) gestart. In 2022 deden 16 mbo-schoollocaties hieraan mee in een pilot.
  • Zo’n 351 scholen maakten gebruik van de stimuleringsbijdrage Lekker naar Buiten! van het programma Jong Leren Eten. Hiermee leren kinderen en jongeren op interactieve wijze meer over gezonde voeding en over de herkomst en duurzaamheid van voeding.
  • Scholen die deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties en seksualiteit merken effect: 92% van de scholen geeft aan te ervaren dat leerlingen/studenten respectvoller om zijn gegaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. Ook zijn er na het ingaan van de regeling 23% minder incidenten met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag of genderdiscriminatie.
  • Er zijn nieuwe scholingen en trainingen ontwikkeld, voor zowel nieuwe als ervaren scholen en voor andere professionals zoals die van de Jeugdgezondheidszorg.
  • Er is kennis en inspiratie gedeeld over het versterken van de lokale samenwerking en borging in de regio, onder meer in inspiratiesessies en het boekje Samen sterk voor een gezonde jeugd met tien praktijkvoorbeelden van succesvolle samenwerkingen tussen school, gemeente en GGD.

Meer lezen? Lees het Jaaroverzicht: Gezonde School in 2022 en de Voortgangsrapportage Gezonde School in 2022.