Alles over een Gezonde Leefstijl Op School

Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

Uitgave van Special Heroes Nederland en Kenniscentrum Sport

Soms is gedrag in beweegsituaties moeilijk te begrijpen. Dit kan vervelend zijn voor de deelnemer zelf, maar ook verstorend werken voor de beweegactiviteiten. Wat is de beste manier om een bepaalde situatie aan te pakken? Om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten te ondersteunen is een handreiking ontwikkeld.

In veel gevallen vragen mensen met een beperking iets extra’s van de begeleiding. Dit vraagt meer van de begeleider om de beweegsituatie passend te maken. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de didactiek en de organisatie van de activiteiten en aan wat je als begeleider van beweegactiviteiten kunt doen om een activiteit beter te laten verlopen. Daarna volgt een gedeelte waarin wordt beschreven wat specifieke kenmerken en gedragingen zijn van deelnemers met moeilijk verstaanbaar gedrag. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op introvert gedrag, faalangst, ADHD, Syndroom van Down, autisme en epilepsie. Met behulp van voorbeelden worden de gedragingen verduidelijkt en ook worden concrete tips gegeven.

´Begrijp ik jou?´ van de auteurs Cor Niks en Peter van den Dool (CALO Windesheim) is een gezamenlijke uitgave van Special Heroes Nederland en Kenniscentrum Sport.

Bestel hier de publicatie.